5 декември 2010 г.

Покана за публикация в докторантски брой на сп. "Българска етнология"

Редколегията на сп. "Българска етнология" кани  докторантите и младите доктори (до 3 г. след защита) на ИЕФЕМ при БАН и университетите да станат автори на сп. „Българска етнология” като изпратят статия в обем до 36 000 знака (20 стандартни страници) до 15 декември 2010г. на адрес:
anna_gencheva [at] abv.bg
или
bgethnology [at] mail.bg 
Материалите се рецензират анонимно.


---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: