3 март 2011 г.

Хетеродоксните мюсюлмани и Балканският полуостров


Международна конференция

7-8 март 2011 г.
Място: зала „Европа”, хотел Дедеман Принцес София
Организатори: ИЕФЕМ-БАН и Културната легация към посолството на Ислямска република Иран, София
Работни езици: български, английски, персийски

Хетеродоксните мюсюлмани са една сравнително голяма общност, която обхваща около 10 % от последователите на исляма на Балканския полуостров. Често пъти обект на научни спорове, които се стремят да определят тяхната конфесионална принадлежност към сунизма или шиизма, хетеродоксните мюсюлмани принадлежат към различни религиозни ордени и съответно се характеризират със специфични светоглед, култура, обичаи и традиции. Организираната от ИЕФЕМ-БАН и посолството на Иран международната конференция цели да обедини изследователи, работещи по проблемите на хетеродоксните мюсюлмани от и на Балканския полуостров. ПРОГРАМА

7 март 2011 г.

14:30 ч.:
Регистрация на участниците.


15:00 ч.:
Откриване на конференцията

15:30 ч.:
Представяне на етнографския документален филм на д-р Елизабета Конеска, Р Македония, Музей на Р Македония, "Мир за всички" (25 минути)

19:00 ч.:
Вечеря

8 март 2011 г.

9:15-12:30 ч.:
І-во пленарно заседание
Модератори: доц. д-р Елена Марушиакова, доц. д-р Мила Маева

9:15-10:30 ч.:
Проф. Мохамад Салар, Иран: Вярванията на последователите на Ахл ал-Баят
Доц. д-р Красимира Мутафова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”: Мистичните братства на хетеродоксните мюсюлмани в политическия, културния и религиозния живот на Балканите през ХV - XVI век

Елдиса Курти, Албания: Жената от гледна точка на исляма и промените в съвременността
Дискусия

10:30-11:00 ч.:
Кафе-пауза

11:00-12:15 ч.:
Проф. Ахмед Рушанак, Полша: Модерните промени в общността на алевите
Доц. д-р Али Яман, университета Аба Изет, Р Турция: Отношенията държава-алеви в модерна Турция в светлината на алианската инициатива
Доц. д-р Елена Марушиакова, доц. д-р Веселин Попов, ИЕФЕМ-БАН: Балканските мюсюлмани в съвременен Иран
Дискусия

12:15-14:00 ч.
Обяд


14:00-17:00 ч.:
II-ро пленарно заседание 
Модератор: д-р Богдана Тодорова

14:00-15:15 ч.:
Юри Стоянов,  университет на Лондон, Великобритания: Откриването на неислямските корени на алевите: модерните опити за реконструиране на хетеродоксния ислям на Балканите и Анатолия чрез измисляне на доказателства
Мазлум Хорозов, Албания: Произходът на алевите на Балканите
Доц. д-р Михаил Груев, СУ „Св. Климент Охридски”: Случаят „Ябланово”: Съвременни рефлексии върху „възродителния процес” в едно алианско село

15:15-15:45 ч.:
Кафе-пауза

15:40-16:40 ч.:
Теодора Бакърджиева, Регионален исторически музей – Русе: Съвременен профил на хетеродоксния ислям в Русенско – култови места, легенди, обредни практики
Д-р Мила Маева, ИЕФЕМ-БАН: Българските алиани в Интернет пространството
Дискусия

16:40 ч.:
Закриване на конференцията

19:00 ч.:
Вечеря
---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: