13 май 2011 г.

Лекции на проф. Даля Сенватите в ИЕФЕМ-БАН


На 17 май 2011 г. (вторник) от 9 ч. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ул. "Московска" № 6А) проф. Даля Сенватите от Университета "Витаутас Магнус" в Каунас, Литва, ще изнесе следните лекции:

1. History of Bulgarian/Lithuanian comparative studies: Jonas Basanavičius and his ethnological studies.

2. Similarities and differences of Lithuanian and Bulgarian national, cultural and religious identity.

3. Baltic mythology. I. Sources and reconstructions.

4. Baltic mythology. II. Pantheon of mythical beings.

5. Baltic mythology. III. Sacred places and rituals.

Проф. Сенватите е гост по програма Еразъм.
Заповядайте!

Няма коментари: