14 юли 2011 г.

ДЕЛОТО НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

КРЪГЛА МАСА
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
4 ноември 2011 г. 

През 2011 г. честваме 150 години от издаването на сборника „Български народни песни” на Братя Миладинови, през изминалата 2010 г. се навършиха съответно 200 и 180 г. от рождението на Димитър и Константин Миладинови, а през следващата 2012 г. се навършват 150 г. от смъртта на двамата възрожденци.
В седмицата около 1 ноември, Денят на народните будители, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН организира Дни на Миладиновци 2011 – поредица от прояви, посветени на годишнините, сред които е и кръгла маса на тема „Делото на Братя Миладинови и българската култура”.
Кръглата маса ще събере специалисти и изследователи от различни полета на хуманитаристичното познание – фолклористи, етнолози, етнографи, етномузиколози, етнохореолози, литературоведи, езиковеди, историци и др.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Място на провеждане: София, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
Дата на провеждане: 4 ноември 2011 г. (петък)
Обем на докладите: презентация до 20 мин.
Разходи: за сметка на участниците
Публикуване: в електронно издание с материалите от кръглата маса

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Изпратете попълнен формуляр ;свалете от тук) до 15 септември 2011 г. на следните адреси: valrai@abv.bg и lina.gergova@gmail.com.

Организационен комитет на Дните на Миладиновци 2011 (ИЕФЕМ-БАН)
доц. д-р Валентина Ганева-Райчева
гл. ас. д-р Галин Георгиев
гл. ас. д-р Лина Гергова
гл. ас. д-р Радка Братанова
гл. ас. д-р Цветелина Димитрова

---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: