14 септември 2011 г.

Кръгла маса "България - Латвия: нематериално културно наследство"- София, 3 октомври 2011, Заседателна зала на ИЕФЕМ на ул."Георги Бончев" № 6

Кръглата маса представлява заключителен етап по  проекта „България-Латвия: проблеми на нематериалното културно наследство”, осъществяван от ИЕФЕМ и Института за история на Латвия (ръководители проф. Сантова и доц. Янсоне).
В изложенията си шест латвийски и седем български експерта ще обсъждат проблематиката на нематериалното културно наследство, представяйки спецификите на тази материя и работата с нея в своята страна. Кръглата маса е първа по рода си научна проява от този тип на двустранен научен диалог  в областта на работата с нематериалното културно наследство между експерти, произхождащи от различни региони на европейското културно пространство.

Кръгла маса България – Латвия: нематериално културно наследство

София, 3 октомври 2011- 10ч. - Заседателната зала на ул."Георги Бончев"№ 6

Програма
Мила Сантова. Нематериално културно наследство
Айя Янсоне. Системата на формиране на ценности и процесите на приемственост в латвийските приложни изкуства
Ива Станоева. Опазването на нематериалното културно наследство: няколко гледни точки
Миглена Иванова. Нематериално културно наследство и европейска интеграция

Валентина Ганева-Райчева. Нематериалното културно наследство на България: политики, практики, носители
Ирена Салиенсе. Представянето на латвийската национална идентичност в устната история: континюитети и дисконтинюитети
Албена Георгиева. Традиционното разказване като процес и структури – проблеми и възможности на опазването в съвременността
Илзе Болдане. Културната среда и източниците на латвийската устна история: изследване и документиране
Анете Карлсоне. Нематериалното културно наследство и туристическата среда

Лилита Ванага. Някои проблеми на документирането на латвийското нематериално наследство в контекста на регионалната и административно-териториалната реформа.
Ваня Матеева. Дигитализация  на нематериалното културно наследство – резултати и перспективи за изследване в България

Алдис Пантелис. Колко дълъг е животът на фолклора? Проблеми на употребата и дефиниция
Гунтис Пакалнс. Детските фолклорни състезания в съвременна Латвия – опит, премеждия, проблеми
Стела Ненова. "Българските читалища - модели за осмислянето на фолклора като културно наследство (по примери от проекти на читалища по програмата "Живи човешки съкровища" - България).

Публикувал: И.Мишкова

2 коментара:

Анонимен каза...

Здравейте, г-жо Мишкова,

Бих искал да Ви попитам дали събитието ще бъде отворено за външни слушатели.

Благодаря Ви предварително за отговора.

И. Страхилов

IEFSEM - BAS каза...

Да, отворена е за всички, които проявят интерес.
Заподявайте!