5 октомври 2011 г.

БЮЛЕТИН

1 ОКТОМВРИ 2010 – 1 ОКТОМВРИ 2011 Г. 

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА
С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН

СЪБИТИЯИЗЛОЖБИ

·      „Естонски багри в ръкавички” – Национален Етнографски музей, 16.11.2010 – 14.12.2010.
·      „Между два свята. Български маскарадни игри и маски” – Национален музей на изкуствата, гр. Каунас, Литва, 02.12.2010 – 30.01.2011.
·      „Споделена Тракия” – Национален Етнографски музей, 16.12.2010 – 16.03.2011.
·      Участие в изложба „1100 години от успението на Св. Наум Велик Просветител на българите” – Северно фоайе на Народното събрание, 17.01.2011 – 31.01.2011. Организатор: Кирило-Методиевски научен център при БАН; Експонати и материали от фондовете на ИЕФЕМ и Научен архив на БАН.
·      Изложба „Рефлексия на въображението” – експониране на традиционно иранско занаятчийско изкуство – ИЕФЕМ, Експозиционни зали № 7 и 8, 08.02.2011 – 15.02.2011. Съвместно организирана от Културно представителство към посолството на Ислямска република Иран и ИЕФЕМ.
·      Изложба „Мартеници – изложба базар” – ИЕФЕМ, Експозиционни зали № 7 и 8, 18.02.2011 – 05.03.2011. Организатор: ИЕФЕМ съвместно със задруга на майсторите на народни художествени занаяти.
·      Изложба „Изкуството на Палестина” – експониране на изкуство от Палестина – ИЕФЕМ, 30.03.2011 – 07.04.2011. Съвместно организирана от МК, ИЕФЕМ, Посолството на Държавата Палестина; Палестинската асоциация в България.
·      Изложба „Пътят на писаните яйца” – Изложбена зала на АЕК „Етър”, Габрово, 01.04.2011 – 01.05.2011. Организатори: ИЕФЕМ-БАН; ИМ-Велинград; ПЕТ ЕООД-Велинград; АЕК „Етър”-Габрово.
·      Авторска интерактивна изложба „Парите разказват”. Автори: Юрий Вълковски, Весела Ножарова, Георги Господинов. 13.04.2011 – 10.05.2011. Организатор Alpha Bank, със съдействието на: Българска национална филмотека, ИЕФЕМ-БАН, Исторически музей – Свищов, Музей към НТ „Ив. Вазов”, НХГ, Национален литературен музей, Национален политехнически музей, Научен архив на БАН, ОП „Стара София” със Софийски исторически музей, ЦДА, 7-мо СОУ „Св. Седмочисленици” – София.
·      Работилница и базар за писани великденски яйца – Експозиционни зали на Етнографския музей, пл. „Княз Александър І”, № 1, 15.04.2010 – 22.04.2011 Организатор на демонстрациите: ИЕФЕМ с участието на майсторки от Задругата на майсторите на народни художествени занаяти и майсторки на писани яйца от Ихтиман и Велинград.
·      "Цветна магия. Български народни шевици" – Изложба, представена в Общински исторически музей гр. Радомир, 15.04.2011 – 30.05.2011.
·      „Отронен вишнев цвят”. Благотворителна изложба в подкрепа на японския народ - ИЕФЕМ, 19.04.2011 – 10.05.2011. Организатор: ИЕФЕМ, със съдействието на БЧК и Посолството на Япония.
·      Нощ на музеите: Откриване на авторска изложба „Творение от светлина. Изкуството на резба върху яйца” на Браян Бейти (САЩ), 14.05.2011 – 15.06.2011. Организатори: ИЕФЕМ, община Велинград, Исторически музей Велинград, Посолство на САЩ в Република България.
·      Нощ на музеите: Откриване на изложба „Традиции. Мисия. Послание. 60 години НФА „Филип Кутев”. Концерт на ансамбъла. Организатори: ИЕФЕМ и НФА „Филип Кутев”.
·      Нощ на музеите: Откриване на изложба на студенти от Художествената академия: „Промяна на гледната точка”, 14.05.2011 – 15.06.2011. Организатори: ИЕФЕМ, Художествена академия.
·      Нощ на музеите: Фото-шоу „Ретро” – представя най-старите фотографии от архивите на ИЕФЕМ. Организатор: ИЕФЕМ.
·      Нощ на музеите: Прожекция на документалния филм „Писана булка”. Организатор: ИЕФЕМ
·      Откриване на изложба „Въдрожденският дух на Копривщица и Мелник. Авторските модели на Тодор Нанчев. Организатори: ИЕФЕМ – БАН; Под патронажа на Посолството на Кралство Норвегия и Министерство на културата, България. 08 юни 2011.
·      Подготовка на изложба „Българска стая” – МММ, Италия 15 март 2011 – 25 юни 2011. Организатори МММ, Италия и ИЕФЕМ, България.
·      Изложба „Диалог между минало и настояще. Дантела и везба”. 04.08.2011 – 31.10.2011. Организатори: ИЕФЕМ-БАН, Facebook група „Работилница ‘Седянка’”.
·      ИЕФЕМ гостува в Нощта на музеите в Пловдив на Фестивал на етнографския и антропологичен филм. 17.09.2011. ИЕФЕМ се представя с презентацията „Празниците и делниците на българина” и документалния филм „Сънувам старци”.


НАУЧНИ СЪБИТИЯ

·      Кръгла маса на тема „Българският ХХ век. Колективна памет и национална идентичност”. 14-15.01.2011. Организатор: ИЕФЕМ-БАН – секция „Етнология на социализма и постсоциализма”.
·      Международна конференция на тема „Хетеродоксните мюсюлмани и Балканският полуостров” 7-8 март 2011. Зала „Европа”, хотел Дедеман Принцес, София. Организатори: ИЕФЕМ-БАН (секция „Балканска етнология”); културната легация към посолството на Ислямска република Иран, София
·      Международна научна конференция на тема „Културно наследство: България – Италия”. 28.05.2011, Галерия „Академия” на НХА. Организатори: ИЕФЕМ-БАН; Български национален комитет на ICOM; СУ „Св. Климент Охридски”; Университет „La Sapienza” – Рим. С подкрепата на Италиански културен институт в София.
·      Откриване на семинар на тема: „Мобилност. Миграция. Култура”. 07 юни 2011. Организатор: ИЕФЕМ-БАН – секция „Историческа етнология”.
·      Докторантски семинар на секция „Етнология на социализма и постсоциализма”. Тема: „Постсоциалистически трансформации и политики на идентичност: сравнение на България и Естония”. 12 юли 2011. Организатор: ИЕФЕМ-БАН – секция „Етнология на социализма и постсоциализма”.


ПУБЛИКАЦИОННИ СЪБИТИЯ

·      Иванка Петрова. 2010. Трудов свят и етнология. София: ИЕФЕМ. ISBN 978-954-8458-39-9.
·      Надежда Тенева, Цветанка Манова (съст.). 2010. Между двата свята. Български маскарадни игри с маски. София: ИЕФЕМ. ISBN 978-954-8458-40-5.
·      Представяне на сп. „Българска етнология” (№ 1-2/2010). Броят на списанието е резултат от работата по международен проект „Културно наследство и национална идентичност: сравнително изследване на България и Сърбия”. 07 юни 2011. Московска, зала 19.
·      Представяне на книгата “Нашата Европа. Български представи за своето и чуждото 1870-1945”, съдържаща студии от съвместен научен проект на нашите колеги Петър Петров и Доротея Добрева и мюнхенските етнолози Катерина Гел, Клаус Рот и Габриеле Волф. 13 юни 2011. Галерия „Снежана”. 
·      Е. Троева. 2011. Религия, памет, идентичност: Българите мюсюлмани. София: АИ "Проф. М. Дринов". 185 стр. ISBN 978-954-322-425-8.
·       А. Анчев. 2011. Сянката. София.
·      Гатя Симеонова (съст. и отг. редактор). 2011. Проблеми на българската градска култура. Градът: средоточие на функции. Том 6. София: АИ „Проф. Марин Дринов”.


СЪТРУДНИЧЕСТВО


СКЛЮЧЕНИ РАМКОВИ ДОГОВОРИ ЗА НАУЧНО И ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

·      ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград (април)
·      Институт за фолклор „Марко Цепенков” – Скопие, Република Македония.
·      Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки” – Мелитопол, Украйна.
·      Одески национален университет „И. И. Мечников”, Украйна.

СЪОРГАНИЗАТОРСТВО

·      Участие на ИЕФЕМ в Националния събор за народно творчество „Странджа пее” – Граматиково 17-19 юни 2011. Организатори: Община Малко Търново. Съорганизатор – ИЕФЕМ. Под патронажа на Министерство на културата.


ЕКСПЕРТИЗИ И ЕКСПЕРТНИ СТАНОВИЩА

·      Изготвени са две Становища на ИЕФЕМ по Проектозакони за БАН (съответно приети от ОСУ на заседнаие от 30.11.2010 г. и от УНС на заседание  от 10.12.2010).
·      Министър на МОМН. Становище на ИЕФЕМ относно Национална Стратегия за развитие на научните изследвания 2020. Изпратено на 18.02.2011. 
·      Председател на ОС на БАН. Изпратени предложения на ИЕФЕМ към Проекта за Правилник на БАН за прилагане на ЗРАСРБ на 25.02.2011.
·      Заместник-министър в Министерство на културата. Проучване в Архива на ИЕФЕМ, относно фолклорни материали от Годечко. Експертно мнение на специалисти от Архива на ИЕФЕМ – януари 2011.
·      Директор на Дирекция ИРДАПК, Министерство на културата – Национален институт за недвижимо културно наследство. Становище относно възможност да бъде получен статут на недвижима етнографска културна ценност. Становище на ИЕФЕМ и Експертна оценка – януари 2011.
·      Директор на Дирекция „ООН и глобални въпроси”, Министерство на външните работи. Съдействие за номиниране на експерт/и от ИЕФЕМ, който да участва в подготовката на българското участие в предстоящите заседания в органите на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) – 09.02.2011.
·      Зам. Министър на Министерство на културата. Актуализиране състава на Националния съвет по нематериално културно наследство (консултативен орган към Министъра на културата). Със Заповед на Министъра на културата в състава на НСНКН са включени 7 служители на ИЕФЕМ; Заседания на 24.02.2011 и на 30.03.2011 в МК.
·      Директор на Дирекция „ООН и глобални въпроси”, Министерство на външните работи. Да се изберат експерти от ИЕФЕМ за участие в Семинар на тема: „Укрепване на националния капацитет за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство: обучение на обучители от Европа”. Организатор на семинара: Националната комисия за ЮНЕСКО. Да се подготви регионален експерт-обучител по нематериално културно наследство – 25.02.2011 – 18.03.2011.
·      Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите. Изготвено Становище на ИЕФЕМ относно изграждане на административен капацитет за изпълнение на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и тяхното справедливо разпределение (във връзка с Конвенцията за биологично разнообразие) – 07.03.2011 – 24.03.2011.
·      Среща с д-р Тодор Чобанов, зам министър в Министерство на културата. Обсъждане на въпроси, свързани с финансиране на ремонти в ЕМ. Изразени намерения за диалог и съгласуване на усилията за търсене на решения. 28.04.2011.
·      Директор на Дирекция „ООН и глобални въпроси”, Министерство на външните работи. Проведена експертна дискусия в ИЕФЕМ (06.04.2011 – 09.05.2011). Културологично становище по представена кандидатура “Hidrellez” (Гергьовден) за включване в представителния списък на НКН. Изпратен отговор до МВнР на 09.05.2011.
·      Заседание на Български национален комитет по балканистика (към Международната асоциация за проучване на Югоизточна Европа). Подготовка на Първа научна среща през месец ноември 2011 г. на тема “Състояние и перспективи на съвременната балканистика”. 14 юни 2011.
·      По инициатива на зам. министър Т. Чобанов – проведена среща в МК на тема Регионален център за нематериално културно наследство. 28 юни 2011. Министерство на културата.
·      Прокуратура на Република България, Национална следствена служба (да се изработи музиковедско-фолклористична и етнологична експертиза по досъдебно производство). Изработено експертно становище, изпратено до Националната следствена служба – април 2011.
·      Директор на Дирекция „ООН и глобални въпроси”, Министерство на външните работи. Да се изработи културологично становище по представена кандидатура “Hidrellez” (Гергьовден) за включване в представителния списък на НКН. април–май 2011.
·      Секретариат на Националната комисия на ЮНЕСКО, Министерство на външните работи. Подготвено Становище на експерти от ИЕФЕМ относно приетите на Петата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на НКН нови оперативни директиви и необходимостта от създаване на нов помощен орган за обсъждане и оценка на кандидатури за вписване на обекти в списъци на НКН (ЮНЕСКО) – април–май 2011. Изпратено в МВнР на 15 юни 2011.


ВРЪЗКИ С ДРУГИ НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

·      С партньори в България (министерства, ведомства, други организации): с директори и колеги от Исторически музеи в Кюстендил, Стара Загора, Русе, Омуртаг, Пазарджик, Правец, Харманли, Сливен, Монтана, Малко Търново.
·      С партньори извън България: колеги от Русия, Чехия, Република Македония, Румъния, Латвия, Литва, Естония, Сърбия, САЩ.ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА


ФОРМИ НА КОМУНИКАЦИЯ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО

·      Сформиран Екип „Връзки с обществеността”;
·      Блог на ИЕФЕМ-БАН (http://iefem.blogspot.com/), Facebook страница на ИЕФЕМ-БАН (http://www.facebook.com/iefem);
·      Комуникационен канал за пряка връзка между обществото и специалисти от ИЕФЕМ-БАН (ask_iefem@bas.bg).
·       Редовни прес-съобщения до медиите.


МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЙНОСТИ НА ИЕФЕМ-БАН В МЕДИИТЕ

·      Всички научно-популярни и част от научните събития, организирани от ИЕФЕМ-БАН, са отразени в широк кръг електронни и печатни медии (средно над 20 отразявания).


МЕДИЙНИ ИЗЯВИ НА УЧЕНИ ОТ ИЕФЕМ-БАН

·      Над 60 отчетени медийни изяви.

АДМИНИСТРАЦИЯОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕУСТРОЙСТВО

·      Приет и утвърден от ОСУ на ИЕФЕМ Устройствен правилник на заседание на 30.11.2010 (Временен правилник за устройството, управлението и дейността на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН).Избран нов Научен съвет на ИЕФЕМ на заседание на ОСУ на 14.12.2010.
·      Избрани двама представители на ИЕФЕМ в ОС на БАН на заседание на ОСУ на 14.12.2010.
·      Изработено Лого на ИЕФЕМ – прието и утвърдено от ОСУ на ИЕФЕМ на 14.12.2010.
·      Приети и утвърден от ОАС на ИЕФЕМ длъжностни характеристики на 23.03.2011.
·      Избрана Етична комисия при ИЕФЕМ на заседание на ОАС на 23.03.2010.
·      Приети от ОАС на ИЕФЕМ на 13.04.2011: 1) Правилник за вътрешния трудов ред; 2) Правила за работната заплата; 3) Правилник за документооборота.
·      Избран Комитет за безопасни условия на труд в ИЕФЕМ на заседание на ОАС на 13.04.2010.
·      Приети и утвърдени от ОСУ на ИЕФЕМ на 10.05.2011 Атестационна карта и критерии за атестиране.
·      Обсъден и приет от ОСУ на ИЕФЕМ (07.06.2011) и от НС на ИЕФЕМ (16.06.2011) Правилник на ИЕФЕМ за прилагане на ЗРАСРБ.
·      Проведени 10 (десет) заседания на Научния съвет на ИЕФЕМ.

РЕСУРСИЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

·      Проведени конкурси за редовни докторанти през декември 2010. Зачислени трима редовни докторанти (на заседание на НС от 23.12.2010);
·      Назначени на работа в ИЕФЕМ шест отчислени докторанти;
·      Кариерно развитие: успешно приключени процедури за избор на двама доценти. Назначени на длъжност „доцент” в ИЕФЕМ (от 01.04.2011);
·      Обявени конкурси за заемане на академични длъжности – 3 главни асистенти и 1 доцент;
·      Успешно защитени четири дисертации за присъждане на образователната и научна степен „доктор” – 07.07.2011, ИЕФЕМ;
·      Обявяване на докторантски конкурси – 23.08.2011.


МАТЕРИАЛНА БАЗА

·      Във връзка с писмо от Директора на ИЕФЕМ (изх. № 233.Р/09.11.2011) относно планиране на средства, необходими за ремонтна дейност на помещение за фондохранилища, Ръководството на БАН на свое заседание от 23 ноември 2010 (изх. № 33-05-25/09.12.2010; вх. № 292.СБ.15/10.12.2010) е взело решение да се отпуснат средства за започване на ремонт на помещение за фондохранилище за Етнографския музей. Процесът по тази дейност е на етап изработен технически проект за ремонта.
·      Извършени неотложни текущи ремонти (на прозорци, на сервизни помещения, на топлофикационната инсталация, на замърсени пана в експозиционна зала на втория етаж, на осветителни съоръжения).
·      Разчистено фоайе и извършен довършителен ремонт на експозиционна зала 7 (януари 2011). Подменени осветителни тела в някои от експозиционните зали.
·      Проведени две тръжни процедури за отдаване на помещения под наем (проведени търгове на 31.01.2011 и на 01.02.2011).
·      Организирани процедури за предаване – приемане на фондове (февруари – юли 2011 г.).
·      Сменени табелите на Московска и Г. Бончев (22 август – 01 септември 2011).

Няма коментари: