6 февруари 2012 г.

Предтавяне на книгата "Храна и хранене: между природата и културата"

На 14 февруари 2012 г. от 15:00 часа в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН на ул. "Московска" 6А ще се състои представянето на книгата на гл.ас. д-р Мария Маркова (ИЕФЕМ-БАН) "Храна и хранене: между природата и културата", издадена от Академично издателство „Проф. Марин Дринов” през 2011 година.
В представената книга нашето традиционно и ежедневно хранене е разгледано новаторски в българската етнология. Храните  блажни, благи, солени, лютиви, ферментирали, кисели  са анализирани според начините на придобиване на суровините им, според сензорната класификация на продуктите им и конкретната кулинарна технология. Потърсено е как системата на хранителния код се вмества в митологичното структурираре на Космоса  изследвани са връзките на същинската консумация с културните ограничения и физиологичната необходимост, новаторски са интерпретирани бинарните категории на нечистото и чистото по отношение на хранителния код.


---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: