20 март 2013 г.

Поколението от смесен брак - идентичност и културни характеристикиНа 26 март 2013 г. (вторник) от 15:00 ч. в Зала 19 на ИЕФЕМ-БАН (ул. „Московска“ 6А) ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на Таня Стоянова Матанова, редовен докторант в секция „Сравнителни фолклористични изследвания“, на тема „Поколението от смесен брак – идентичност и културни характеристики”.
Заповядайте!

Научен ръководител: доц. д-р Владимир Пенчев
Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Албена Георгиева

Автореферат

Рецензии:
      Проф.д.ф.н. Албена Георгиева
      Доц. д-р Мира Маркова

Становища:
      Доц. д-р Албена Стаменова
      Доц. д-р Сергей Рожков
      Доц. д-р Владимир Пенчев

Материалите по защитата на докторската дисертация са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ-БАН (ул. „Московска” 6А).

Няма коментари: