7 април 2013 г.

Представяне на сборника "Бесарабските българи в постсъветското пространство"

Заповядайте на представянето на сборника Бесарабските българи в постсъветското пространство. Култура, политика, идентичност (ИК Логис, София, 2012), което ще се състои на 9 април 2013 г. (вторник) в Зала 19 на Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей (ул. Московска 6А) от 16 часа.
 
Сборникът включва студии, посветени на различни аспекти от всекидневието, културата и идентичността на бесарабските българи, написани въз основа на богатия теренен материал, събран в периода 2009 - 2011 г. от участниците в проекта Бесарабските българи в постсъветското пространство. Култура, политика, идентичност, финансиран от Фонд Научни изследвания към Министерството на образованието, младежта и науката. Автори в сборника са доц. д-р Ана Лулева, доц. д-р Благовест Нягулов, гл. ас. д-р Валентин Лазаров, гл. ас. д-р Галин Георгиев, гл. ас. д-р Елена Водинчар, Елка Минчева, доц. д-р Женя Пимпирева, д-р Мария Билга, проф. д.и.н. Николай Червенков, гл. ас. д-р Соня Средкова, д-р Яна Янчева.

Няма коментари: