16 юни 2013 г.

Програма на научната конференция "ДОБРЕ ДОШЛИ В КИБЕРИЯ: Записки от дигиталния терен"
20 ЮНИ (ЧЕТВЪРТЪК)

8:30 – 9:00 | РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

9:00 – 9:15 | ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

9:15 – 10:15
І панел: ПАМЕТ И НАСЛЕДСТВО В ДИГИТАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО
Водещ: Лозанка Пейчева
Светла Казаларска | След „края на музея”: музей 2.0?
Даниела Колева | Паметта за социализма като канон и архив: социалистическата популярна култура в мрежата
Николай Вуков | Виртуални граници: киберпроекции на спомените за войнишката служба в охрана на българската граница през периода на комунизма

10:15 – 10:30 | КАФЕ-ПАУЗА

10:30 – 13:00
ІІ панел: КИБЕРФОЛКЛОР / ФОЛКЛОРЪТ В КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО

Водещ: Николай Вуков
Лозанка Пейчева, Венцислав Димов | Народна музика от България в WEB 2.0
Ива Кюркчиева | Групата Седянка във виртуалното и реалното пространство
Станислав Инчовски-Търнин | 9gag съвременен световен младежки забавен фолклор. Он-лайн общности на вкуса (Ападурай), нова символна иконичност и ефекти върху културната социализация на подрастващите
Горанчо Ангелов |Зурлаџиска музика, пред и по интернет глобализацијата

11:45 – 12:00 | КАФЕ-ПАУЗА

Цветелина Димитрова | За виртуалния фолклор или „Фейсбук” като пространство на съвременната социална поетика
Богдан Дичев | Фейсбук като комуникационно поле опит за начална характеристика
Ирина Коларска-Младенова | Интернет като пространство за теренни изследвания

13:00 – 14:00 | ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00 – 15:15
ІII панел: ВИРТУАЛНИ МОБИЛИЗАЦИИ И МОБИЛНОСТИ

Водещ: Светла Казаларска
Лина Гергова | Нови форми на празнуване и празнично съпреживяване
в киберпространството
Свобода Стоева | Кибер р/е/волюции (по българския случай)
Светослава Манчева | Опознаване на „другия“ чрез пътешествието с CouchSurfing
Милена Кьосева | Виртуален туризъм

                                                         15:15 – 15:30 | КАФЕ-ПАУЗА                                      

15:30 17:00
IV панел:  DIGITAL HUMANITIES

Водещ: Мила Маева
Александър Камю, Детелин Лучев | Digital Humanities. Предизвикателства на дигитализацията на хуманитарните науки
Стела Ташева | Електронни библиотеки за архитектурна графика
Десислава Панева-Маринова, Детелин Лучев | Среда за управление на цифровизирано културно съдържание – Виртуална енциклопедия на българската иконография
Константин Рангочев, Маргарет Димитрова | Семантично ориентирани модели за представяне на българското фолклорно наследство в цифрови библиотеки
Димитър Кабаиванов | Съвременният екран и виртуалната реалност

21 ЮНИ (ПЕТЪК)

9:00 – 10:15
V панел: КИБЕРОБРАЗОВАНИЕ
Водещ: Мариянка Борисова
Силвия Минева | Философски изследвания на виртуалната култура: как се прави философска виртуална лаборатория?
Петя Банкова | Да изживееш детството си в Киберландия
Мануела Бончева | Електронното дистанционно обучение по дисциплината „Музикален фолклор”: една виртуална реалност
Росен Малчев и Алекс Масларски | Клуб „Училищна телеграфна агенция” във виртуалното пространство (презентация)

10:15 10:30 | КАФЕ-ПАУЗА

10:30 11:30
VІ панел: РЕЛИГИИ И ВЯРВАНИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО
Водещ: Магдалена Славкова
Евгения Троева-Григорова | Религиозното в интернет
Яна Гергова | Харесай и сподели и всички твои желания ще се сбъднат. Чудотворните икони в социалните мрежи
Мария Димитрова |„Кога ще умреш?“ (предсказанието за смърт в киберпространството)

11:30 11:45 | КАФЕ-ПАУЗА

11:45 12:45
VІІ панел: ИГРИ И ФЕНОВЕ

Водещ: Лина Гергова
Ангелина Илиева | Случаят „Арменелос”: едно (без)пристрастно разследване
Катина Йонева | Културна и национална идентичност в компютърната игра „Perfect World International
Анелия Авджиева | Животът на един геймър – виртуална и физическа реалност (изследване)

12:45 14:00 | ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00 – 15:00
VІII панел:
ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА
Водещ: Ангелина Илиева
Андроника Мартонова | Подценената реалност (Пост-Тянанмън в китайско независимо документално кино)
Анна Янева | Кибер изкуството – свят в света
Юлиан Митев | Видеоартът – „кибер-, дигитално или интернет изкуство”

15:00 – 15:15 | КАФЕ-ПАУЗА

15:15 – 16:30
IX панел: ОБЩНОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТИ

Водещ: Евгения Троева-Григорова
Веселка Тончева | Полемиките в интернет: чия е общността от Голо бърдо, Албания?
Славка Каракушева | (Ре-)Конструиране на помашки колективни идентичности в новите медии
Венета Янкова | Виртуална орда. (За татарите като „net community”)
Иво Страхилов | Съществуват ли острови в интернет: случаят на Корсика

16:30 16:45 | КАФЕ-ПАУЗА

16:45 18:15
Х панел: МИГРАЦИИ И КИБЕРПРОСТРАНСТВО

Водещ: Веселка Тончева
Йелис Еролова | Интернет като средство за поддържане на регионалната идентичност на мигрантите от Свищов
Магдалена Славкова | Испания в снимки през погледа на българските мигранти
Алберто Алонсо-Понга Гарсия | Употреба на езика в киберпространството
Мила Маева | Българските християнски деноминации в Лондон и интернет
Мариянка Борисова, Таня Матанова | Фейсбук групите на българските мигранти в ЕС – типове, функции, граници

18:15 | ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Няма коментари: