2 юли 2013 г.

Изложба "СПОМЕНЪТ ДИША. Проф. дфн Тодор Ив. Живков - човекът, ученият, учителят"


 

Заповядайте в Етнографския музей (ИЕФЕМ-БАН) на 9 юли 2013 г. (вторник) в 18 часа на откриването на изложбата „СПОМЕНЪТ ДИША. Проф. дфн Тодор Иванов Живков – човекът, ученият, учителят”!

Изложбата е фокусирана върху основни моменти от живота и дейността на проф. Живков. Тя не е само документална, нито само етнографска, още по-малко – механичен сбор от двете. Включените архиви, документи, снимки, лични вещи, предмети от бита, научни трудове, теренни тетрадки и др. диалогизират с експонираните етнографски материали от Чипровския край от колекциите на Етнографския музей към ИЕФЕМ при БАН и Историческия музей – Чипровци.

Тази изложба е нашият спомен за професор доктор на филологическите науки Тодор Иванов Живков. Спомен за човека и изследователя, който не се боеше да разрушава порядъка в науката, да полемизира с утвърдени теоретични модели, за учителя, който обичаше да въвлича своите събеседници, колеги и ученици, в научни дебати. Тя е нашият диалог с него в днешния ден, когато той трябваше да навърши 75 години.
 
Изложбата се осъществява със съдействието на семейството на проф. Тодор Ив. Живков, Община Чипровци, Исторически музей - Чипровци, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” и Регионален исторически музей Бургас.

Няма коментари: