10 септември 2013 г.

Програма на научната конференция "ВИЖ КОЙ ГОВОРИ. Комуникационни и интерпретационни модели в музея" (19 - 20 септември 2013, ИЕФЕМ - БАН)КОМУНИКАЦИОННИ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ МОДЕЛИ В МУЗЕЯ
Първа научна конференция от серията „Дебати в музеологията”
19 - 20 септември 2013 г. (четвъртък – петък)
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН
Зала 19, ул. „Московска” 6а, София

Могат ли да говорят предметите в музея? Какво ни казват? Какво чуваме? Какъв „език” говорят? Имаме ли нужда от „превод”? Чии са гласовете, с които са обвързани предметите, и в какви големи разкази и идеологически дискурси се вписват те? Видима ли е „агенцията”, която произвежда тези разкази и дискурси? Как кураторът упражнява „властта”, с която разполага? Имат ли „глас” посетителите в музея? И не на последно място – случва ли се „разговор” в музея?

Конференцията ще провокира интердисциплинарен дебат върху теориите, моделите и практиките на комуникация и интерпретация в музейната институция с оглед на съвременните развития в Новата музеология от позицията на постмодерните критически социални теории. В центъра на дебата ще бъдат поставени сложните дискурсивни и властови взаимоотношения, които възникват между предмет, куратор и публика в музейното пространство. Практиките в българските музеи ще бъдат съпоставени с примери от съвременната музеоложка практика.
П Р О Г Р А М А
19 септември 2013 г. (четвъртък)
8.45 – 9.00 Регистрация на участниците
9 – 9.15 Откриване на конференцията
9.15 – 10.15
Панел
I. ИДЕИ, ДЕБАТИ И ПРАКТИКИ В МУЗЕОЛОГИЯТА
Между комуникациите и интерпретациите в етнографския музей
ЛОЗАНКА ПЕЙЧЕВА (проф. д.изк., директор на ИЕФЕМ – БАН)
Експозицията като  медия и „Музей 4.0”
ИГЛИКА МИШКОВА (уредник, докторант, ИЕФЕМ – БАН)
Старата „нова музеология”
СВЕТЛА КАЗАЛАРСКА (гл. ас. д-р, ИЕФЕМ – БАН)
10.15 – 10.30 Кафе-пауза
10.30 – 11.30
Панел
II. КОМУНИКАЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В МУЗЕЯ (Част 1)
В крачка с модните тенденции:
в търсене на музейна комуникация извън пространството на музея
ЕЛЕНА ВОДИНЧАР (гл. ас. д-р, ИЕФЕМ – БАН)
Последната реч на Ернестина.
Интерпретационни модели и интерактивност на посланията в музея
НИКОЛАЙ НЕНОВ (доц. д-р, директор на Регионален исторически музей – Русе)
Оживяване на знанието. Интерактивните методи и българските музеи
МИЛЕНА БЕРБЕНКОВА (бакалавър, стажант в Национален природонаучен музей – БАН)
11.30 – 11.45 Кафе-пауза
11.45 – 13.00
Панел
II. КОМУНИКАЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В МУЗЕЯ (Част 2)
Музейна комуникация – добри практики, проблеми и перспективи
МИЛЕНА КЬОСЕВА (д-р)
Виж кой говори… И какво говори? (Няколко въпроса, възникнали във връзка с т.нар. обзорна или тематична екскурзоводска беседа в регионални и местни исторически музеи)
ВАНЯ ИВАНОВА (гл. ас. д-р, ПУ, Филиал „Л. Каравелов” – Кърджали)
Чий глас чуваме? (Ролята на куратора и емоционалният заряд)
МАЯ ВЕЛИЧКОВА (уредник, PR, Регионален исторически музей – Ловеч)
Музеят и хотелската политика в постмодерния културен туризъм
РУМЕН ДРАГАНОВ (докторант, СУ „Св.Климент Охридски“)
13.00 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 14.45
Панел III. МУЗЕЯТ И НЕГОВИТЕ ПУБЛИКИ
Експозицията – диалог с публиката
СВЕТЛА РАКШИЕВА (доц. д-р, ИЕФЕМ – БАН)
Неформални подходи за привличане на музейна публика в малкия град
ЕЛЕОНОРА АВДЖИЕВА (директор, Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян)
14.45 – 15.00 Кафе-пауза
15.0016.00
Панел
IV. МУЗЕЙНИ РАЗКАЗИ, ДИСКУРСИ, РЕПРЕЗЕНТАЦИИ (Част 1)
Езикът на думите и езикът на вещите в експозициите на българските мемориални музеи
ВЕРА БОНЕВА (проф. дин, Университет по библиотекознание и информационни технологии – София)
Една изложба – множество разкази
ВАЛЕНТИНА ГАНЕВА-РАЙЧЕВА (доц. д-р, ИЕФЕМ – БАН)
Музейният разказ за българското културно-историческо наследство
(Модели за формиране на национална идентичност)
ЯНА ТОДОРОВА (редовен докторант, Катедра „История и теория на културата”, Философски факултет,  СУ „Св. Климент Охридски”)
16.00 – 17.00 Обиколка на Етнографския музей


20 септември 2013 г. (петък)
9.00 – 10.00
Панел
IV. МУЗЕЙНИ РАЗКАЗИ, ДИСКУРСИ, РЕПРЕЗЕНТАЦИИ (Част 2)
Предмети, биографии, разкази.
За приложението на биографичния подход в музейната експозиция
АНА ЛУЛЕВА (доц. д-р, ИЕФЕМ – БАН)
Всекидневието от близкото минало – репрезентации и трансформации в музея
ТАТЯНА СТОИЧКОВА (доц. д-р, Факултет по изкуства, Катедра „Културология”, Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград)
Разкази от футболни музеи
ЖАНА ПОПОВА (гл. ас. д-р, Катедра „Радио и телевизия“, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Кл. Охридски“)
10.00 – 10.15 Кафе-пауза
10.15 – 11.15
Панел
V. ДОБРИ ПРАКТИКИ (Част 1)
АНДРЕЙ ТОНЕВ (главен уредник, ИЕФЕМ – БАН)
Съхранявай и споделяй
ЕЛИ ТОДОРОВА (редовен докторант, ИЕФЕМ – БАН, Секция „Етнология на социализма и постсоциализма“)
Съвременният музей – сцена на познанието
СИЛВИЯ ТОШЕВА (Национален природонаучен музей – БАН, София)
11.15 – 11.30 Кафе-пауза
11.30 – 12.45
Панел
V. ДОБРИ ПРАКТИКИ (Част 2)
Отвореният музей, свързващ хора, места, обекти
ДЕСИСЛАВА ВУТОВА (уредник фонд „Художествено металообработване”, Музей на народните художествени занаяти и приложните изкутства – Троян)
Една пътуваща музейна изложба
ВАНЯ ЙОРДАНОВА (РИМ „Стою Шишков“ – Смолян)
Видинските плъсти – нещо ново, нещо старо
ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА (Регионален исторически музей – Видин)
Музейният Арт парк като „контактна зона”
МАРИЯ МИНКОВСКА (уредник фонд „Изобразително и приложно изкуство”, Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян)
12.45 – 14.00 Обедна почивка


14.00 – 15.00
Панел
VI. МУЗЕЯТ КАТО „КОНТАКТНА ЗОНА”
„Контактната работа” за превръщане на музея в „контактна зона”
ГЕОРГИ КУМАНОВ (Исторически музей – Велинград)
От любопитство до любознателност, или мисията на един музей
(Презентация с разсъждения по темата „Музеят като контактна зона”)
ЙОРДАНКА ШИЯКОВА (Ръководител отдел „Изобразителни изкуства, експозиционна и фондова дейност”, Музей „Дом на хумора и сатирата”– Габрово)
Един музеен експеримент на тема:
доколко българските музеи се вслушват в желанията и интересите на своята публика
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА (уредник, екскурзовод, Музей „Дом на хумора и сатирата” – Габрово)
15.00 – 15.15 Кафе-пауза
15.15 – 16.30
Панел VII. ИЗКУСТВОТО В МУЗЕЯ
Музеят като лаборатория
ВАЛЕНТИНА ГАНЕВА-МАРАЗОВА (доц. д-р, Нов български университет)
Как различните видове изкуства могат да провокират интерес към дадено творчество. За един музеен експеримент – Музей „Емилиян Станев“
РАДКА ПЕНЧЕВА (д-р, зав. музей „Емилиян Станев” – В. Търново, филиал на Национален литературен музей)
Mузейният експонат като първообраз в изобразителното изкуство.
Примери от живописта на Златю Бояджиев (1903 – 1976)
МАРГАРИТА КУЗОВА (д-р, Нов български университет)
Новата функционалност на предмета в съвременната арт сцена
АННА ЯНЕВА (гл. ас. д-р, Нов български университет)
16.30 – 17.00 Заключителна дискусияОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

проф. д.изк. Лозанка ПЕЙЧЕВА, директор на ИЕФЕМ-БАН
гл. ас. д-р Елена ВОДИНЧАР
гл. ас. д-р Светла КАЗАЛАРСКА
Андрей ТОНЕВ, главен уредник
Иглика МИШКОВА, уредник

Няма коментари: