23 септември 2013 г.

Европейска нощ на учените в ИЕФЕМ - БАН

В Европейската нощ на учените, 27 септември 2013 г. (петък), Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей ще зарадва публиката с атрактивни предложения, отваряйки вратите на своята сграда на ул. „Московска” 6А от 18 до 22 ч. 

Изложба „СПОМЕНЪТ ДИША. Проф. дфн Тодор Ив. Живков човекът, ученият, учителят” в залите на Етнографския музей, първи етаж.

Тази изложба е нашият спомен за професор доктор на филологическите науки Тодор Иванов Живков. Спомен за човека и изследователя, който не се боеше да разрушава порядъка в науката, да полемизира с утвърдени теоретични модели, за учителя, който обичаше да въвлича своите събеседници, колеги и ученици, в научни дебати. Тя е нашият диалог с него в днешния ден, когато той трябваше да навърши 75 години.

Изложбата е фокусирана върху основни моменти от живота и дейността на проф. Живков. Тя не е само документална, нито само етнографска, още по-малко – механичен сбор от двете. Включените архиви, документи, снимки, лични вещи, предмети от бита, научни трудове, теренни тетрадки и др. диалогизират с експонираните етнографски материали от Чипровския край от колекциите на Етнографския музей към ИЕФЕМ при БАН и Историческия музей – Чипровци.

Изложба „120 ГОДИНИ НАРОДЕН МУЗЕЙ” в залите на Етнографския музей, втори етаж.

Историята и институционалното развитие на музея е проследена в изложбата чрез архивни документи и богат снимков материал. Посетителите ще се запознаят с първата инвентарна книга на музея и най-старите предмети, постъпили във фондовете му. Експозиционната дейност на музея през годините е представена с плакати, каталози и брошури от временните и постоянни експозиции на музея в страната и по света.

В изложбените зали пред посетителя се разкрива богатството и очарованието на етнографското наследство на българските етнически територии, както и на други етнически общности, обитавали българските земи – каракачани, арменци, роми калайджии и др. В последната зала посетителят ще види подаръци на царското семейство, сред които носия на царица Йоанна, подарена от българите в Прилеп през 1941 г.

Изложба на КНИГИ  класически научни изследвания от областта на етнологията и фолклористиката, в Огледалната зала, втори етаж.

Представяне на ФИЛМИ от поредицата ПОМАШКИ ПОРТРЕТИ” (1997) в Зала 19, втори етаж, начало 19 ч.

Филмите са част от проекта на Асен Баликси по визуална антропология в пиринското село Брезница, започнал като обучителен семинар за местните момчета и момичета през 1994 г. Прожекцията се предхожда от кратка презентация за Асен Баликси с основни моменти от неговата работа като учен.

Автори: Асен Баликси (антрополог), Харалан Александров (асистент антрополог), Войчех Тодоров (камера), Ролф Хусман, Институт за научни филми, Гьотинген – Германия (продуцент)

Жените от Брезница
В този първи филм от серията „Помашки портрети” е представена женската гледна точка за ежедневието в селото от Зейнеб – майка на три дъщери и модерно ориентираната Фиданка. 

„Светът на стария Ибрахим”
Вторият филм от поредицата представя мъжката перспектива в лицето на Ибрахим, възрастен мъж, който говори за променящите се житейски условия и за възраждането на исляма в селото и на други места в България.
_________________________________________________________________________________________

Европейската нощ на учените 2013 се организира едновременно в цяла Европа с финансовата подкрепа на Европейската комисия, подпрограма „Хора“ на Седма рамкова програма за наука и технологично развитие. В България Нощта се реализира в рамките на проект K-TRIO (http://www.cys.bg/2013/ktrio/).

Няма коментари: