26 февруари 2014 г.

Предстоящи научни конференции


Международна научна конференция:


"Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religion, and Cultures II“
  


Организационен комитет:

1.      доц. д-р Екатерина Анастасова  - председател
2.      гл. ас. д-р София Захова - секретар
3.      гл. ас. д-р Мила Маева
4.      гл. ас. д-р Йелис Еролова
5.      гл. ас. д-р Пламена Стоянова
Срок и място на провеждане: 01.10.2014 г. – 03.10.2014 г.,
ИЕФЕМ-БАН, ул. „Московска“ № 6А, зала 19.
Научна конференция
„Етнография на България" (Четения в памет на Христо Вакарелски и по случай 40-годишнината от издаването на „Етнография на България”)
 
Организационен комитет:

1.      проф. д.изк. Лозанка Пейчева – председател
2.      проф. д.и.н. Рачко Попов
3.      доц. д-р Еля Цанева
4.      гл. ас. д-р Мила Маева
5.      гл. ас. д-р Пламена Стоянова
6.      Андрей Тонев
7.      Анита Комитска
Срок и място на провеждане: 13.05.2014 г. – 14.05.2014 г.,
ИЕФЕМ-БАН, ул. „Московска“ № 6А, зала 19.
 

Научна конференция

„Българи в чужбина, чужденци в България: институции, организации, общностен живот“
 
Организационен комитет:

1.      гл. ас. д-р Лина Гергова
2.      гл. ас. д-р Мариянка Борисова
3.      гл. ас. д-р Йелис Еролова
4.      гл. ас. д-р Таня Матанова
5.      гл. ас. д-р Магдалена Славкова
6.      д-р Яна Гергова.
Срок и място на провеждане: 29.09.2014 г. – 30.09.2014 г.,
ИЕФЕМ-БАН, ул. „Московска“ № 6А, зала 19.

 
 Международна научна конференция
 „Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe“

Организационен комитет:

1.      доц. Петко Христов (председател)
2.      доц. Анелия Касабова
3.      доц. Евгения Троева
4.      акад. Анна Скрипник
5.      проф. Карл Казер
6.      проф. Джон Ийд
7.      проф. Раймонд Детрез
8.      проф. Божидар Йезерник
9.      проф. Дагнослав Демски
10.    проф. Василис Нициакос
11.    проф. Биляна Сикимич
12.    доц. Стелу Шербан
13.    Мина Христова (секретар)
Срок и място на провеждане: 08.10.2014 г. – 10.10.2014 г.,
ИЕФЕМ-БАН,ул. „Московска“ № 6А, зала 19.
 
 

Няма коментари: