7 февруари 2014 г.

"Етнография на миграциите: Българите в Средиземноморието"
СЪДЪРЖАНИЕ

НА ПРОФ. Д.И.Н. РАЧКО ПОПОВ (ПО ПОВОД НЕГОВИЯ 60-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ)

УВОДНИ ДУМИ

 ЕЛЕНА МАРУШИАКОВА, ВЕСЕЛИН ПОПОВ - ЕТНОЛОГИЯ И МИГРАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ВМЕСТО ПРЕДГОВОР)

 МИРЕЛЛА ДЕЧЕВА - ДИНАМИКА НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ОТ БЪЛГАРИЯ КЪМ ИСПАНИЯ В КРАЯ НА ХХ И НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК

 ТАНЯ ДИМИТРОВА - МИГРАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТИ – НА ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИТЕ МИГРАНТИ В ГЪРЦИЯ

 СОФИЯ ЗАХОВА - ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ МРЕЖИ НА БЪЛГАРИ В ИТАЛИЯ

 МИЛА МАЕВА - СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕМИГРАНТИ ВЪВ ФРАНЦИЯ – СВЕТЛА И ТЪМНА СТРАНА

 ЙЕЛИС ЕРОЛОВА - ОСТРОВЪТ НА АФРОДИТА – „ДОМ” ЗА МНОГО БЪЛГАРИ (ЕТНОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИТЕ МИГРАНТИ В РЕПУБЛИКА КИПЪР)

 МАГДАЛЕНА СЛАВКОВА - СПЕЦИАЛИСТИ И ГУРБЕТЧИИ В ПОРТУГАЛИЯ ЕЛЕНА

 МАРУШИАКОВА, ВЕСЕЛИН ПОПОВ - МИГРАЦИИ НА ЦИГАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ)

Няма коментари: