19 март 2014 г.

Българският фолклор и хоровото дело – динамика на традициите и трансформациите

На 18 март 2014 г. Галина Стоянова Минева-Луканова от ИЕФЕМ–БАН защити дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" на тема "Българският фолклор и хоровото дело – динамика на традициите и трансформациите."


Няма коментари: