12 март 2014 г.

Среща-семинар в рамките на проекта на секция "Историческа етнология" Изследователска работилница „Мобилност.Миграции.Култура"
Имаме удоволствието да Ви поканим на поредната среща в рамките на проекта Изследователска работилница “Мобилност. Миграции. Култура”, която ще се проведе на:
18 март (вторник) от 18.00 часа
в зала № 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
с партьорството и подкрепата на Държавната Агенция за българиите в чужбина.

Темата, която ще бъде дискутирана, е:
АСПЕКТИ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ МИГРАЦИИ У БЪЛГАРИТЕ ОТ БЕСАРАБИЯ”,
а наши гости ще са:
проф. д. и. н. Николай Червенков от Академията на науките на Молдова;
Иван Думиника – докторант по история от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

Техните презентации ще ни запознаят с:
 Вътрешната и външна миграция на бесарабските българи в края на XIX век до 1918 г.” (докт. Иван Думника)
„Миграция на бесарабските българи в междувоения период, след него и до наши дни” (проф. д. и. н. Николай Червенков)
***
На срещата освен това ще бъдат представени и следните монографии, сборници и други издания, публикувани наскоро и посветени на историята и културата на българите от днешна Молдова и Украйна:
1. България: меторполия и диаспора. Сборник по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Съст. И. Думиника. Кишинев, 2013;
2. Червенков, Н. Петропавловская церков села Чийшия (Городнее). Кишинев, 2013;
3. Думиника, Ив. Храм Успения Божией Матери села Кирсово. Исторические аспекты. Науч. ред. Н. Червенков, Кишинев, 2012;
4. Червенков, Н., Думиника, И. Тараклии – 200 лет. Том І (1813-1940). Науч. ред. К. Калчев. Кишинев: “Cu drag”, 2013;
5. Кайряк, П. Тараклия и тараклийци. Съст. Н. Червенков, И. Думиника. Кишинев, 2014.
6. Бесарабските българи: история, култура и език (25-годишнина на групата “Етнология на българите” в Центъра по етнология на Института за културно наследство, АНМ и 20-годишнина на Научното дружество на българистите в Република Молдова). Кишинев, 2014.

Няма коментари: