9 май 2014 г.

Пролетни исторически дискусии в ИЕФЕМ–БАН „Българите на Балканите преди Аспарухова България“

Пролетни исторически дискусии в ИЕФЕМ–БАН

„Българите на Балканите преди Аспарухова България“          Историческа конференция „България в световната история и цивилизации” – Варна и ИЕФЕМ – БАН представят варненския форум ПРОЛЕТНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДИСКУСИИ 2014 в София на тема „Българите на Балканите преди Аспарухова България“. Форумът ще се проведе на 11 май от 10:00 ч. в зала № 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, ул."Московска" 6А (карта: http://goo.gl/maps/uLke7). Входът е свободен.        Третото пролетно издание на традиционната ноемврийска Историческа конференция се състоя на 26-27 април 2014 г. в Артсалона на Радио Варна. Първите две дискусии през април 2012 и 2013 г. тематично бяха посветени на българските държави на север от Дунав, преди Аспарухова България, в търсене на корените на българската държавност. Във форума взеха участие автори, които имат изследвания и публикации, свързани със създаването и развитието на първите българските държави. Тази година темата е естествено продължение на предишните, като вниманието е насочено към присъствието на българите на Балканите във времето преди създаването на т.н. Дунавска България. В нашата историография са застъпени различни мнения по дискутираната тема и целта на форума е да се представят изследвания по въпроса, като се направи опит за изясняване на основните позиции и формулирането на изводи и становища.         В дискусията ще участват изследователи от Варна и София. В програмата ще бъде представена и новата книга на Светлозар Попов „Халколитната Цивилизация Варна”.ПРОГРАМАМясто:  зала № 19, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ – БАН),  гр. София, ул. Московска 6АВход свободен11 май (неделя)10.00   Откриване – водещ Петко Атанасов

10.15   18 години Варненска конференция „България в световната история и цивилизации” – АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева (Варна)

10.30   Източници за българите на Балканите преди Аспарухова България – Кирил Милчев (София)

11.00   Българите на Балканите през IV-VI век – Светлозар Попов (Варна)

11.30   За произхода на българите и на тяхното име – Александър Мошев (София)

12.00   Константин Велики и неговият род  Добрин Денев (София)

12.30   За няколко антични названия - Йордан Табов (София)13.00 – 14.00   Почивка14.00   Имена на български владетели преди VII век на Балканите Антон Съботинов (София)

14.30   Българите и Първа Юстинияна Весела Трайкова (София)

15.00   Сведението на Михаил Сирийски в контекста на темата за българите и българското име преди 681 г. на Балканите Петко Атанасов (София)

15.30   „Халколитната Цивилизация Варна” – новата книга на Светлозар Попов Представена от Петко Атанасов

16.00   Дискусия по докладите

18.00   ЗакриванеЗа контакт:

АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева

GSM: 0884 561 081; 0885 511 830

Историческа конференция Варна:


Няма коментари: