4 юни 2014 г.

Изложбата "Рисувателите на Народния Етнографически музей. Изкуство в документите" гостува на АЕК "Етъра"
От 5.06. до 7.07. 2014 г. изложбата "Рисувателите на Народния Етнографически музей. Изкуство в документите" ще гостува на АЕК "Етъра". Изложбата представя работи на художниците Ари Калъчев, Борис Шаров, Евгения Лепавцова и Руси Ганчев, работили през края на 40-те и началото на 50-те години на ХХ в. като рисуватели в Народния етнографически музей. Рисувателите са били ангажирани да подготвят паспорти на предметите от музейните колекции и да документират проучванията на терен. 
 Куратор - Емил Порталски

Няма коментари: