27 септември 2014 г.

Национална кръгла маса „Образът на цар Самуил: художествена литература, история, фолклор, изкуство“


На 3 октомври 2014 г. (петък) в заседателната зала на Националната библиотека ще се проведе Национална кръгла маса на тема: ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ: ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, ФОЛКЛОР, ИЗКУСТВО“, в която ще вземат участие и учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей. Събитието се осъществява в рамките на инициативата за отбелязване на 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил и е организирано от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Института за литература – БАН с финансовата подкрепа на БАН.

ПРОГРАМА

9.30
Откриване: проф. дфн Боряна Христова, Директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; доц. д-р Елка Трайкова, Директор на Института за литература при БАН
Водещ заседанието: проф. дфн Б. Христова
9.45
д-р Никола Бенин, Русенски университет „Ангел Кънчев“
ВЕЛИЧИЕ И СТРАДАНИЕ – ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ
10.00
проф. д-р Сава Сивриев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
ЦАР САМУИЛ В „ЦАРСТВЕНИК“ НА ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ
10.15
Албена Хинкова, Институт за литература при БАН
ОБРАЗИ НА ЦАР САМУИЛ В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИ ПАРАЛЕЛИ В ПУБЛИЦИСТИКАТА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ
10.30
проф. д-р Людмил Димитров, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
Людмила Маринова-Димитрова, Театрален колеж „Любен Гройс“
СМЪРТТА НА ЦАР САМУИЛ В ЕДНА СЛОВЕНСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (ЙОСИП ПАЛИАРУЦИ – КРИЛАН)
10.45-11.00 – Кафе пауза
11.00
д-р Радка Пенчева, Музей „Емилиян Станев“, Велико Търново
„ПРЕДАТЕЛСТВОТО СЕ НАКАЗВА СЪС СМЪРТ…“ (ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ В ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ)
11.15
доц. д-р Страшимир Цанов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
ЦАР САМУИЛ В ТВОРЧЕСТВОТО НА АНТОН ДОНЧЕВ – ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ЕСТЕТИЧЕСКИ КОНТЕКСТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ОБРАЗ
11.30
д-р Йордан Ефтимов,  Нов български университет
НАСРЕД ПИЯНСТВОТО НА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЯ КИЧ: „ВОЙНИЦИТЕ НА САМУИЛ“ НА ЗЛАТОМИР ЗЛАТАНОВ (1983)
11.45-12.15 – Дискусия
12.15-13.30 – Обедна почивка
13.30
доц. д-р Елена Янакиева, д-р Юлия Карадачка, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ В БЪЛГАРСКАТА И ЧУЖДЕСТРАННАТА ЛИТЕРАТУРА
14.00
Нона Петкова, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
ОБРАЗЪТ НА ЦАР САМУИЛ МЕЖДУ ИСТОРИЯТА И ИДЕОЛОГИЯТА
14.15
гл.ас. д-р Григор Х. Григоров, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
ЛОКАЛНАТА ПАМЕТ ЗА СЮЖЕТА САМУИЛ УБИВА БРАТ СИ АРОН В ОБЛ. РАЗМЕТАНИЦА (ДУПНИШКО И БОБОВДОЛСКО)
14.30
гл.ас. д-р Богдан Дичев, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ НА ЦАРЯ (ИЛИ БИТЪТ НА ПАМЕТТА ЗА САМУИЛ)
14.45-15.00 – Кафе пауза
15.00
доц. д-р Божидар Алексиев, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
ПАРК-МУЗЕЙ „САМУИЛОВА КРЕПОСТ“ И РОЛЯТА МУ В КУЛТУРАТА НА СЕЛАТА ОТ ПОДГОРИЕТО (ПОДГОРИ́ЯТА)
15.15
гл.ас. д-р Ивайло Марков, д-р Виолета Периклиева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
ЦАР САМУИЛ И БЕЛАСИШКАТА БИТКА В ПОГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ПЕТРИЧ (БЪЛГАРИЯ) – СТРУМИЦА (МАКЕДОНИЯ): КУЛТУРНА ПАМЕТ И КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ
15.45
проф. д-р Стоянка Кендерова, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ ЦАР САМУИЛ СПОРЕД АРАБСКИ ИЗВОРИ
16.00 – Дискусия
16.30 – Закриване на Кръглата маса

Няма коментари: