4 октомври 2014 г.

Публична лекция "Визуализирайки Балканите: Балканските войни, Първата световна война и визуалната модерност" на проф. Карл Казер

На 7 октомври 2014 г. (вторник) от 18 часа в ИЕФЕМ – БАН (София, ул. Московска 6А, зала 19) проф. д-р Карл Казер от Университета в Грац ще изнесе публична лекция на тема: Визуализирайки Балканите: Балканските войни, Първата световна война и визуалната модерност“.
Монографията Andere Blicke. Religion und visuelle Kulturen auf dem Balkan und im Nahen Osten (Wien-Köln-Weimar: Böhlau, 2013) от проф. Казер ще бъде представена от доц. д-р Анелия Касабова, ИЕФЕМ – БАН.
Лекцията предшества началото на международната научна конференция "Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe" (8 – 10 октомври 2014 г.), организирана от секция „Историческа антропология на ИЕФЕМ – БАН.

Няма коментари: