8 април 2015 г.

Приказка за чипровските килими, или авторефлексията на един посетител 
Снимка: Радостин Радков

Изложбата „Чипровски килими. Традиции и съвременност“ в Националния етнографски музей провокира впечатленията на Михаела Виденова, която в цялостен текст, наречен: „Авторефлексия на един посетител: граници на естетика, граници на контакт“, изразява своите преки впечатления и емоции от експозицията. 

Вдъхновена от чипровския килим „Дървото на живота“, посетителката обяснява митологичната символика на дървото, което се свързва с древните представи за познанието, мъдростта и хармоничното организиране на световното пространство. Авторката разглежда не само символичните елементи, втъкани в килимите, но и отправя поглед към легендите, свързани с килимарството, периодите в изкуството и културата, изкусно втъкани в занаята…и стига до приказка за тъкачката или каква е връзката между Тибет, Чипровци и Робер Дельони… Каква е Вашата приказка? 

Последвайте примера на Михаела Виденова и споделете наблюденията си на e-mail: a.komitska@abv.bg или pr@iefem.bas.bg … Защото приказката трябва да продължи.   

Историята на Михаела Виденова може да прочетете тук.

Няма коментари: