6 май 2015 г.

Международна научна конференция "Multimedial Representations of the Other and the Construction of Reality: East-Central Europe, 1945 – 1980"

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН в сътрудничество с колеги от Института за етнология и археология при Полската академия на науките и от Института за етнология при Унгарската академия на науките организират международна научна конференция на тема:

Multimedial Representations of the Other and the Construction of Reality: 
East-Central Europe, 1945 – 1980

Научното събитие ще се проведе между 2. и 5. декември 2015 г. в София.

Важни дати:
Краен срок за изпращане на заглавие за доклад: 10 май 2015 г.
Краен срок за изпращане на резюме на доклада: 30 юли 2015 г.
Уведомление за приемане/отхвърляне на заявката за участие: 15 септември 2015 г.
Пълният текст на поканата за участие и подробности за конференцията могат да бъдат намерени тук.

Очакваме Вашите заявки!

Няма коментари: