30 октомври 2015 г.

Предтавяне на сборника "Празникът на Кирил и Методий - пространства на духа"

На 29 октомври 2015 г., 17.00 часа, в зала №19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей се състоя представянето на първият по рода си интердисциплинарен научен сборник за празника на Кирил и Методий. В навечерието на Деня на народните будители и в чест на 1200-годишнината от безсмъртието на Методий, екипът на проект „Празникът на св. Кирил и Методий – от националното към европейското духовно пространство. История, тенденции, перспективи” (Фонд научни изследвания, ДОО2 – 315/12.2008) представи двутомното издание „Празникът на Кирил и Методий – пространства на духа”.


Двата тома представят празника на Кирил и Методий в широка национална и европейска перспектива. Първият том е посветен на честванията му в Европа, вторият – в България. В изданието участват 27 автори – етнолози, фолклористи, социолози и музеолози. Двутомникът е резултат от проекта „Празникът на Св. Св. Кирил и Методий – от националното към европейското културно пространство. История, тенденции, перспективи“. Сборникът е първото интердисциплинарно изследване в широка славяно-европейска перспектива, осъществено от интердисциплинарен екип от специалисти (български и от чужбина), което отразява съвременните реализации и тенденции на развитие на празника в пост-модерния период.Няма коментари: