5 октомври 2015 г.

Конференция: Култури, памет, наследства в региона на южната българска граница

На 9 и 10 октомври 2015 г. в зала 19 на ИЕФЕМ - БАН /ул. „Московска“ 6-А/ ще се проведе конференцията „Култури, памет, наследства в региона на Южната българска граница“.

В историческата памет южната българска граница се свързва с военни конфликти, бежански вълни и размяна на население между съседните балкански държави. В последните седмици бежанската вълна превърна границите в Европа отново в актуална тема на всекидневния, политическия и научния дискурси. След присъединяването на България към ЕС граничният регион става пространство на свободното движение на хора, стоки и идеи – движение и обмен, които са подкрепяни от европейските и регионални политики на трансгранично сътрудничество.
portal-na-klion.jpg 
/Запазени колони на портал след премахването на заграждения по южната граница.
Снимка: – Николай Ганчев/

Как граничният режим се преживява във всекидневието от хората, обитаващи този регион? Появяват ли се гранични общности и идентичности? Какво е мястото на културно-историческото наследство и културната памет в конструирането на локална и национална идентичност в граничния район? Това са част от въпросите, които ще бъдат дискутрани по време на научната конференция „Култури, памет, наследство в региона на южната българска граница“.

ПРОГРАМА
КУЛТУРИ, ПАМЕТ, НАСЛЕДСТВА В РЕГИОНА НА ЮЖНАТА БЪЛГАРСКА ГРАНИЦА
9-10 октомври 2015
ИЕФЕМ, Московска 6А, зала 19

9 октомври 2015 г. (петък)
9:45 – 10:00 Откриване

Панел 1 : Южната граница в историческата и семейната памет 1
Модератор: проф. дин Валерия Фол
10:00 – 10:20 Българите в Солун – между Европа и Ориента
доц. д-р Юра Константинова, ИБЦТ-БАН
10:20 – 10:40 Между Солун и София или съдбата на една българска фамилия.
проф. дин Рая Заимова, ИБЦТ-БАН
10:40 – 11:00 Да пресечеш южната българска граница. По стъпките на българските възрожденци, пътували до Цариград и обратно в българските земи през ХIХ век.
Яна Тодорова, СУ „Св. Климент Охридски“
11:00 – 11:10 Кафе пауза

Панел 2: Южната граница в историческата и семейната памет 2
Модератор: доц. д-р Петър Петров
11:10 – 11:30 Граници и идентичности в Беломорието през погледа на българите (20-те – 40-те години на ХХ в.)
гл. ас. д-р Мария Маркова, ИЕФЕМ- БАН
11:30 – 11:50 Конструиране на идентичността на тракийските бежанци. Погледът на поколенията
доц. д-р Светла Ракшиева, ИЕФЕМ- БАН
11:50 – 12:10 Памет и културно наследство от Източна Тракия в селата на община Попово, област Търговище
Пламен Събев, ИМ-Попово
12:10 – 12:30 Дискусия
12:30 – 12:40 Кафе пауза

Панел 3 : Всекидневна култрура
Модератор: доц. д-р Светла Ракшиева
12:40 – 13:00 Да живееш край/с границата. Дискурси, всекидневие, памет за южната българска граница
доц. д-р Ана Лулева, ИЕФЕМ-БАН
13:00 – 13:20 Българо-гръцката граница във всекидневието на жителите на с. Кулата
доц. д-р Валентина Васева, ИЕФЕМ-БАН
13:20 – 13:40 Всекидневна култура, политика и мобилност в конкуренция при конструирането на идентичност (По примера на каракачаните в България)
д-р Начо Димитров, ИЕФЕМ- БАН
13:40 – 14:00 Дискусия
14:00- 15:00 Обедна почивка

Панел 4: Ритуали и празници
Модератор: доц. д-р Евгения Троева
15:00 – 15:20 Сакралните места в Странджа – един интерактивен медиен продукт.
Олег Константинов, проф. дин Валерия Фол, УниБИТ
15:20 – 15:40 Паметта за маскара от двете страни на границата
д-р Иглика Мишкова, ИЕФЕМ-БАН
15:40 – 16:00 Празникът и медиите. Наблюдение на празника Еньова буля в село Факия, Средецко
Елка Минчева, ИЕФЕМ-БАН
16:00 – 16:20 Празникът „Калиница” в контекста на локалните стратегии за инструментализиране на културното наследство
д-р Златина Богданова, ИЕФЕМ-БАН
16:20 – 16:50 Дискусия
16:50 – 17:00 Кафе пауза
17: 00 – 18: 00 Откриване на изложбата „От Киноцентъра до музейната витрина. Реквизит от филма „Капитан Петко войвода““.
18: 00 Коктейл

10 октомври 2015 г. (събота)

Панел 5 : Граници и идентичности
Модератор: д-р Иглика Мишкова
10:00 – 10:20 Златоград – граница и мост
проф. дин Милена Беновска-Събкова, доц. д-р Илия Недин, ЮЗУ „Неофит Рилски“
10:20 – 10:40 Динамика и устойчивост на границата във възприятията на локалните общности (по материали от гр. Златоград)
Яна Берова, СУ „Св. Климент Охридски”
10:40 – 11:00 Политики на идентичности в постсоциалистическа България (по примерите на град Златоград и Европейски институт „Помак“)
д-р Елена Петкова-Антонова, ИЕФЕМ-БАН
11:00 – 11:20 Дискусия
11:20 – 11:40 Кафе пауза

Панел 6: Ресурси и развитие
Модератор: доц. д-р Ана Лулева
11:40 – 12:00 Тракийското наследство в региона на южната българска граница: между културната памет и културния туризъм
доц. д-р Евгения Троева, ИЕФЕМ-БАН
12:00 – 12:20 Между наследството и паметта – традиционни поминъци по южната българска граница
Димитър Василев, ИЕФЕМ-БАН
12:20 – 12:40 Бранд „Тракия“ – Променящ се или не? Културно-исторически туризъм или туризъм на личното наследство: влияния върху актуалните и комуникирани идентичности като основа за изграждане на бранда в региона на южната граница ,
Росица Охридска – Олсон, УНИБИТ, София, Византия Интернешънъл, ЕООД
12:40 – 13:00 Природата като ресурс за устойчиво развитие на един пограничен район
Атанаска Станчева, ИЕФЕМ–БАН
13:00 – 13:20 Трансгранични проекти за местно развитие
доц. д-р Петър Петров, ИЕФЕМ-БАН
13:20 – 14:00 Дискусия
14:00 Закриване на конференцията

05.10.2015

Няма коментари: