7 юни 2016 г.

„Визии и перспективи по отношение на културното многообразие: гласовете на младите хора от Турция, България, Южна Корея и Мексико“

На 25 май 2016, 11ч., зала 19 на ИЕФЕМ – БАН, Московска 6А, д-р Гризелда Ирери Армента Делгадо, Университет на Гуанахуато, Мексикo представи проекта „Visions and Perspectives Concerning Cultural Diversity: The Voices of Young Adults from Turkey, Bulgaria, South Korea and Mexico“ (Визии и перспективи по отношение на културното многообразие: гласовете на младите хора от Турция, България, Южна Корея и Мексико).

 снимка: http://inspirusconsulting.com

Представянето на проекта е в рамките на семинара Етнология на социализма и постсоциализма.

Изследването се интересува от проблемите на културата и културното многообразие, в условията на засилен културен обмен между представителите на различни етноси, езици и култури. Приема се, че договарянето на различията е действие, което индивидите извършват всеки ден в собствената си среда и социална реалност. Изследването се фокусира върху младите хора и техните разбирания за културното многообразие. Основните изследователски въпроси, на които се потърси отговор са:
1. Какви са възприятията на младите хора за културното многообразие и как те се справят с проблемите, произтичащи от културните различия?
2. По какъв начин участниците в изследването изразяват, договарят и осъществяват своята собствена културна идентичност и тази на Другия?

Няма коментари: