7 юни 2016 г.

„Скритите малцинства“ – история на млечните продукти в българските земи под османска власт XV – XIX век

На 19 май от 16:00 часа в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН /ул. „Московска“ 6А/ секция Сравнителни фолклористични изследвания организира поредната лекция и дискусия от семинара „Потиснати гласове“ на тема:

„Скритите малцинства“ – история на млечните продукти
в българските земи под османска власт XV – XIX век
Лекторът проф. Стефан Дечев е доцент в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Темата е част от негово изследване, представящо историята на храната и храненето в българските земи през османския период. Изследването се разполага в поле, което до този момент е слабо разработено в българската хуманитаристика. Всекидневните хранителни навици и консумираните храни вън от ритуалното хранене на празници и различните етнически и конфесионални маркери на храната намират място в научните изследвания спорадично или никак. Всекидневното хранене и практиките, които го съпътстват, дотук са били обект преимуществено на етнографски описания и анализи на етнолози. Исторически разказ на тази тема не се е състоял.Няма коментари: