4 октомври 2016 г.

Архетипът на Космическото дърво при русалиите

На 29 септември 2016 г. се състоя поредната отворена лекция по проекта „Семинари по аналитичнопсихологическа антропология“ на тема:

„Архетипът на космическото дърво
в традиционния български лечебен ритуал русалии“


Лекцията представи традиционния български лечебен ритуал русалии – лекуване чрез музика, танц и наричания в особени периоди от традиционния български календар, считани от народа за опасни от разболяване от „русалска болест“ или причинени от караконджори и водещи до полудяване. В сърцевината на ритуала са залегнали дълбинни архетипни форми на лечебна интервенция, сравними със съвременните концепции и похвати на аналитичната психотерапия. Ще бъдат обсъдени някои архетипни форми на ритуала, свързани с образа на митологичното Космическо дърво (Axis Mundi), което в човешката психика е свързано с архетипа на Себето (Цялостната личност).Водещата Михаела Виденова е психотерапевт под супервизия към Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг“, докторант в Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, където изучава българския традиционен лечебен ритуал русалии и калушари. С научни интереси в сферата на психологическата антропология.
Вход: свободен, 16:00 ч., зала 19 на ИЕФЕМ-БАН, ул. „Московска“ 6А.

Няма коментари: