30 декември 2016 г.

Излезе сборника с фолклорни текстове „Змей. Змеица. Ламя и хала“

На 18 декември на Коледния панаир на книгата в НДК беше представен сборника с фолклорни текстове „Змей. Змеица. Ламя и хала“, с редактор доц. д-р Вихра Баева от секция „Етнология на словесните традиции“ към ИЕФЕМ – БАН.

%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b9

 „Змей. Змеица. Ламя и хала“ е сборник с фолклорни текстове, обединени около образите на змея и неговите близки „роднини“: змеицата, ламята и халата. Както сами ще се убедите, разгръщайки страниците на книгата, змеят е един от ключовите персонажи в нашия фолклор, наследник на древни божества, могъщ и опасен противник, но същевременно почитан като владетел на природните стихии, стопанин на планини, извори и пещери, покровител на селища и родове. Змеицата и ламята (халата) заемат по-скромно място във фолклорния свят на българите и се смятат главно за вредители и врагове, но образите им също имат своите архаични корени, специфичен облик и богата символика. На по-дълбоко ниво и четирите свръхестествени създания са свързани помежду си и образите им възлизат към древния архетип на митичния дракон.
В сборника са представени почти всички жанрове на фолклорната словесност: като се започне от песните и приказките, мине се през легендите, преданията и устните разкази и се стигне до анекдотите и съвременните вицове, а също и до кратките форми като поговорки, гатанки, клетви и баения. Присъстват също описания на различни празници, ритуали и магически практики, както и вярвания и представи, свързани с колоритните образи на змея, змеицата, ламята и халата.

%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b9
доц. д-р Вихра Баева

Ето какво казват за книгата нейните съставители:
„Змей. Змеица. Ламя и хала“ е една книга, която разказва (и пее) за огнени змейове и змеици стръвници, за люти лами и ненаситни хали, за любени от змей моми и мъже с крила под мишниците, за храбри юнаци и чудни хубавици, за говорещи животни, чудодейни предмети, коварни магьосници, праведни светци и още безброй чудеса и чудесии. Но това е също и книга, която показва невероятното богатство на българския фолклор с неговата красота, очарование и мъдрост, с умението му да свързва ежедневното и свръхестественото, веселото и страшното, сериозното и шеговитото. Показва ни също, че фолклорът е скъпоценно наследство от миналото, но и нещо живо, което непрестанно се променя и развива, като се появява в най-разнообразни форми и понякога на най-неочаквани места. Иначе казано, това е книга, която открехва врата към света на нашите предци – един свят, който сякаш е на път да изчезне, но който всеки от нас по един или друг начин носи в сърцето си.“

Очаквайте официалната премиера на сборника в ИЕФЕМ в края на януари 2017.

Няма коментари: