5 ноември 2010 г.

Спомени и размисли за Петър Динеков. 100 години от рождението му

На 9 ноември (вторник) 2010 г. от 17 часа в Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” ще бъде представена книгата “Спомени и размисли за Петър Динеков. 100 години от рождението му” (Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2010), която включва текстове на автори от България и от чужбина, повечето непубликувани. Сборникът е съставен от Стефана Стойкова, Лиляна Грашева, Стоянка Бояджиева, Катя Михайлова и Кирил Топалов и излиза от името и със съдействието на Института за литература, Института за фолклор и Кирило-Методиевския научен център при БАН, и Факултета по славянски филологии на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
За книгата и за големия български учен ще говори проф. Валери Стефанов.
Заповядайте!

---
Публикувал: Л. Гергова

1 коментар:

Светла Петкова каза...

Изключително интересно и полезно издание - подготвено с висок професионализъм и вещо представяне на взаимодействието личност - история - среда - култура. Откроява се цялостният контекст на времето, в което живя и твори П. Динеков. Любопитно е да се види колко силно и все още ярко е въздействието на неговата богата и щедра натура в паметта на толкова много и различни хора - негови студенти и колеги, приятели, писатели, авторитети в науката от световна величина. Избраният "жанр" на книгата се оказа сполучливо и нетривиално хрумване на съставителите - един неповторим жест на почит и покана за по-дълбок размисъл.