1 ноември 2010 г.

КРЪГЛА МАСА „ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА СЪВРЕМЕННА БЕСАРАБИЯ”Текст: Константин Панайотов, ИЕФЕМ - БАН.
Снимки: доц. д-р Светла Петкова, ИЕФЕМ - БАН.
 
На 28.10. 2010 г. се проведе кръгла маса на тема: „Изследователи на съвременна Бесарабия”. Събитието традиционно се организира от Държавна агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), в навечерието на Деня на бесарабските българи (29 октомври). Негов координатор бе д-р Елена Николова – експерт в ДАБЧ. Кръглата маса бе открита с кратко слово от д-р Йордан Янев (зам.-председател на ДАБЧ) – водещ и на двете работни заседания.
На проявата присъстваха представители на културно-просветно дружество за връзка с бесарабските и таврийски българи „Родолюбец”, журналистът и преводач от радио „България” – Мая Даскалова, както и малка група българи от Крим, специализанти в „Департамент по информация и усъвършенстване на учителите” при СУ „Св. Климент Охридски”.
Академичната общност бе представена от учени, разработващи широк проблематичен кръг, свързан с българската диаспора, живееща на територията на съвременна Украйна. От катедра „Етнология” при Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” в проявата взеха участие: проф. д.и.н. Иваничка Георгиева, доц. д-р Таня Бонева и доц. д-р Красимир Стоилов. Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) при БАН бе представен от научноизследователските екипи на ст. н. с. д-р Светла Петкова и  ст. н. с. д-р Женя Пимпирева.
Първото заседание беше изцяло посветено на мултимедийните презентации на изследователските групи от ИЕФЕМ. Ст. н. с. д-р Женя Пимпирева представи работата по финансираните от ФНИ проекти: „Междуетнически отношения: взаимодействие на културите. Българските преселници в Бесарабия – традиции и идентичност.” (2004-2008) и „Бесарабските българи в постсъветското пространство – култура, политика и идентичност” (2009-2011). Ст. н. с. д-р Светла Петкова също презентира два научни проекта, разработвани в рамките на двустранни договори между БАН и Националната Академия на Науките на Украйна (НАНУ): „Фолклорът в съвременния културен контекст (Българо-украински паралели). Етнофолклорни типологически изследвания на традиционната култура на славяните: украино-български връзки” (2005-2007) и „Фолклорно наследство и идентичност в контекста на съвременните социо-културни процеси в България и Украйна” (2008-2010). Презентацията на ст. н. с. д-р Светла Петкова разшири дискусионния кръг въпроси като фокусира вниманието на присъстващите върху проблематика, отнасяща се до българите, живеещи в Крим и гагаузите от Бесарабия.
По време на кафе-паузата, присъстващите на кръглата маса имаха възможност да разгледат фото-изложба, озаглавена „Теренни дневници от Бесарабия”. Експозицията – дело на научноизследователската група, ръководена от ст. н. с. д-р Женя Пимпирева, се прие като естествено продължение на нейната презентация.
Втората част на кръглата маса се откри с дискусия по представените проекти и оповестени резултати. Присъстващите изслушаха и докладите на:
- Лана Мумджиева (старши експерт в ДАБЧ) „Българската общност в Бесарабия в края на ХХ век – параметри на етнокултурното развитие”;
- Йонко Бонов (КПД „Родолюбец”) „Ловчанският владика или бела на Ловчанския сахатчия” – ракурс към книжнината, печатана в училищната печатница в Болград през втората половина на 19 век”;
- д-р Елена Добрева (ДАБЧ) „Бесарабските българи - типология на изследователския интерес”.
Силен интерес предизвика работата на Мая Даскалова по превода на книгата „Имиграцията в Бразилия: бесарабски българи и гагаузи” от бразилският автор с български произход Жорже Косиков. В нея се разглеждат миграционните вълни сред българи и гагаузи в посока Южна Америка от началото на ХХ в., проблемите, с които заселниците се сблъскват в новата си родина, методите и стратегиите, които използват за тяхното решаване и вписване в обществото.
Работата на кръглата маса завърши с прожекцията на документалния филм „Един изстрел” със сценарист и режисьор Васил Барков – бесарабски българин, завършил НАТФИЗ. Филмът е вълнуваща хроника на краткия жизнен път и трагичната кончина на Михаил Хаджийски - човекът, писателят и поета – организирал и осъществил преселването на част от таврийските българи в Царство България по време на Втората световна война.
Цялостната работа на кръглата маса беше наблюдавана и медийно оповестена от информационна агенция „Фокус” (http://www.focus-news.net/?id=n1454397; http://focus-news.bg/?id=f16226). Информация е поместена и на официалния сайта н ДАБЧ (http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=626).

---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: