25 ноември 2010 г.

Разширено издание на полски език на книгата на Катя Михайлова "Странстващият сляп певец просяк във фолклорната култура на славяните"


На 2.11.2010 в Полския институт в София се състоя премиерата на книгата на нашата колега доц. д-р Катя Михайлова Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian (Варшава, 2010). На 22.11.2010 Институтът по славистика при Полската академия на науките организира в седалището на ПАН премиера на книгата и във Варшава. Публикацията e разширено и преработено издание на монографията  Странстващият сляп певец просяк във фолклорната култура на славяните” (София, 2006). Книгата представлява сравнително славистично изследване, в което въз основа на огромен материал от всички славяни се представя явлението странстващ певец просяк като типичен пример за професионализъм във фолклора и се анализира като типология, семантика, функции и репертоар. Авторката разглежда странстващите певци просяци от Средновековието насам не само като изключително славянско явление, а ги анализира в контекста на двата големи клона на европейската култура – византийско-славянската и западноевропейската, като поставя акцент на религиозните песни в репертоара им и проблемите на народното християнство. Особено ценно е обширното приложение към монографията, състоящо се от фолклорни текстове, нотни примери, цветни и черно-бели илюстрации, рисунки и др. Към полското издание са прибавени нови непубликувани досега материали.
Книгата е преведена на полски език от Ханна Карпинска, издадена е от научното издателство „Oficyna Naukowa” и е изцяло спонсорирана от полското Министерство на науката и висшето образование в дял „университетски учебници”.

---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: