1 декември 2010 г.

Шести национален исторически конкурс "Паметни места, събития, личности - почитани, отречени, забравени"

Наградите на победителите в Шестия национален исторически конкурс "Паметни места, събития, личности - почитани, отречени, забравени", организиран от Фондация "Ценности" и EUSTORY, ще бъдат връчени на 4 декември 2010 г. в Националния военноисторически музей. Съорганизатори на конкурса са Фондация "Крьобер" и Тръстът за гражданско общество в Централна и Източна Европа с подкрепата на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Министерство на образованието, младежта и науката, Държавна агенция "Архиви", Департамент за информация и усъвършенстване на учители - София и Национален военноисторически музей.
ИЕФЕМ-БАН предостави свои издания за победителите.

---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: