7 февруари 2011 г.

Изложба на произведения на иранското занаятчийско изкуство „Рефлексия на въображението”


ОТКРИВАНЕ
08.02.2011 г. в 18:30
Национален етнографски музей 
(ИЕФЕМ-БАН)


Участници:
1. Марджан Хашеми Хакики  - калиграфия
2. Сорая Рудегериан Бабали -  гравиране и рисуване върху мед
3. Фариде Татхири Могадам - иранска миниатюра
4. Зохре Мирахмади - каламзани
(вж. повече за участниците тук)За занаятите:
Миниатюра
Миниатюрата или традиционното изобразително изкуство на Иран е позната и ценена в цял свят. Най-важната функция на миниатюрата е била илюстрирането. Тя е давала визуална представа за литературния сюжет, правела го е по-забавен и разбираем. Миниатюрата e дълбоко свързана с поезията. Тя се е развивала под формата на съжителство между художествения и поетическия езици.

Каламзани
Изкуството „каламзани” (коване на желязо) има седем-хилядна история в Иран. То е взаимствало и продължава да взаимства мотиви от други видове изкуства като дърворезба. Понастоящем, това изкуство се практикува ръчно, като най-известните школи се намират в гр. Исфахан.

Минакари (вид емайлиране)
Основният елемент в този занаят е металът мед, който служи за основа на творбата. При почистването на медта с киселина се получава вещество, служещо по-късно за емайлиране на съда. Занаятът „минакари” датира хилядолетия назад.

Калиграфията
Традиционното иранско калиграфско изкуство е клон от ислямското калиграфско изкуство и се ползва със значимо влияние както на територията на Иран, така и на територията на други съседни държави в Средна Азия и Индийския полуостров, повлияни от персийската култура. Това, което е познато като ирански калиграфски стил, е художествено изписване предимно на нерелигиозни текстове, в това число сборници със стихове, отделни художествени откъси и официална кореспонденция.

---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: