10 юли 2011 г.

Български експерти по нематериално културно наследство в Рига

В рамките на проект „България-Латвия: проблеми на нематериалното културно наследство”, осъществяван от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и Института за история на Латвия (с ръководители проф. д.изк. Мила Сантова и доц. Айя Янсоне) експерти по нематериално културно наследство от ИЕФЕМ-БАН представиха пред специализирана латвийска публика осъщественото от българските експерти в тази област. Семинарът е организиран от Министерство на културата на Латвия, Латвийската национална комисия за ЮНЕСКО и Латвийския национален център за нематериално културно наследство, съвместно с  Института за история на Латвия.


На 30 юни 2011 в Латвийския национален център за нематериално културно наследство – Рига, Латвия, проф.  д. изк. Мила Сантова, национален експерт по нематериално културно наследство, и гл. ас. д-р  Ива Станоева от ИЕФЕМ-БАН проведоха еднодневен семинар, на който запознаха латвийската колегия с достиженията на българските експерти при работата с нематериалното културно наследство. Пътуването на българските експерти е осъществено по програма „Мобилност” на Националния фонд Култура.
На семинара присъстваха специалисти от Института за история на Латвия, от латвийския Институт за литература, фолклор и изкуство, от Министерство на културата на Латвия, от Латвийската национална комисия за ЮНЕСКО, от Латвийския национален център за нематериално културно наследство, както и представители на различни общности в Латвия.


---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: