1 юли 2011 г.

ИЕФЕМ-БАН на 1 година


Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН празнува първия си рожден ден. Точно 1 година измина от обединяването на Етнографския институт с музей и Института за фолклор при Българска академия на науките, състояло се на 1 юли 2010 г.
Ръководството на института поздравява учените и служителите на ИЕФЕМ-БАН!

---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: