15 декември 2011 г.

ИЕФЕМ-БАН спечели 4 проекта в конкурса "Млади учени" на ФНИ и финансиране за 14 издания


Млади учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН спечелиха 4 (от общо 29) проекта в направление Обществено хуманитарни науки на Фонд "Научни изследвания" при МОМН:
  • Песента като маркер на общностната идентичност: два частни случая (ръководител доц. д-р Веселка Тончева)
  • Институциите на българите зад граница. Църквата - православни ценности, национална идентичност, институционална ангажираност (ръководител гл.ас. д-р Мариянка Борисова)
  • Невидимият град: публичните пространства в преход (ръководител гл.ас. д-р Лина Гергова)
  • Младежки субкултури в постсоциалистическа България (ръководител гл.ас. д-р Вихра Барова)
В конкурса "Научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика – 2011" финансиране са спечелили 12 монографии и сборници (автори и съставители: проф. д.ф.н. Албена Георгиева, проф. Тодор Тодоров, доц. д-р Петко Христов, проф. д.и.н. Любомир Миков (2), доц. д-р Ана Лулева, гл.ас. д-р Вихра Баева, доц. д-р Божидар Алексиев, доц. д-р Ваня Матеева, гл.ас. д-р Лина Гергова, доц. д-р Наталия Рашкова и доц. д-р Валентина Шарланова)  и 2 списания ("Български фолклор" (и.д. гл. редактор доц. д-р Светла Петкова) и "Българска етнология" (гл. редактор доц. д-р Ана Лулева).

Няма коментари: