1 декември 2011 г.

Младежка конференция по етнология "Теренно изследване и антропологичен текст"

На 2 декември 2011 г. от 9:30 в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ще се проведе Младежка конференция по етнология на тема "Теренно изследване и антропологичен текст". Сред организаторите са проф. д.и.н. Милена Беновска-Събкова, проф. д.изк. Лозанка Пейчева, доц. д-р Илия Недин и Марио Атанасов (студент в 3 курс на специалността "Чужд език и етнология"). Конференцията е резултат от партньорството между ИЕФЕМ-БАН и ЮЗУ "Неофит Рилски".

ПРОГРАМА
Работни езици: български, английски

09.30 – 09.45 Откриване на конференцията: приветствия от името на ректора на ЮЗУ “Неофит Рилски” проф. д-р Иван Мирчев,  от доц. д-р Антони Стоилов – декан на Филологическия факултет и от проф. д.изк.н Лозанка Пейчева – директор на ИЕФЕМ-БАН

Първо заседание: водещ проф. д.и.н. Милена Беновска-Събкова
09.45 – 10.05 Гергана Иванова (ЮЗУ “Неофит Рилски”) Миграцията в село Плетена, община Сатовча
10.05 – 10.25 Надежда Узунова (ЮЗУ “Неофит Рилски”) Имигрантите в Памплона - Испания
10.25 – 10.45 Галина Стоянова Минева-Луканова (ИЕФЕМ - БАН) Авторефлексията и включеното наблюдение като теренни методи в етномузикологията и моята изследователска работа
10.45 – 11.05 Фаля Варелаки (Тракийски университет “Демокритус”, Комотини, Гърция) Observing the “self” and the “other” in the field. Participant observation in a recreation place

11.05 – 11.20 Почивка

Второ заседание: водещ проф. д.изк.н. Лозанка Пейчева
11.20 – 11.40 Таня  Стоянова Матанова (ИЕФЕМ - БАН) Онлайн проучвания – методи и техника на изследване
11.40 – 12.00 Илияна Корнеску (Университет “Лудвиг Максимилиан”, Мюнхен, Германия) Балканската музика
12.00 – 12.20 Росен Йорданов (ЮЗУ “Неофит Рилски”) В търсене на духовното: сравнение на два случая
12.20– 12.40 Лъчезара Пръвчева (СУ “Климент Охридски”) Осиновяването – традиции и норма
12.40 – 13.00 Димитър Иванов Василев (ИЕФЕМ - БАН) Народните занаяти в ХХІ век през погледа на изследователя

Трето заседание: гл. ас. д-р Николай Папучиев
14.00 – 14.20 Веселина Юнчова (ЮЗУ “Неофит Рилски”) Интегриране на ромите в Банско
14.20 -14.40 Ива Валентинова Кирилова (ИЕФЕМ - БАН) Поглед към шопското пеене през рамката на национален конкурс – надпяване, посветен на 150-годишнината от сборника „Български народни песни” на братя Миладинови
14.40 – 15.00 Стела Георгиева Ненова (ИЕФЕМ - БАН) Българските читалища – осмисляне на фолклора като културно наследство (по примери от кандидатури за Националната система „Живи човешки съкровища)
15.00 – 15.20 Татяна Попова (СУ “Климент Охридски”) Нестинарството в миналото и днес
15.20 -15. 40 Кристина Генчева (ЮЗУ “Неофит Рилски”) Лов и ловуване в Кюстендилско

15.40 – 16.00 Почивка

Четвърто заседание: доц. д-р Илия Недин
16.00 – 16.20 Станислав Веселинов Инчовски-Търнин (ИЕФЕМ - БАН) Постмодернизъм или епистемологичен нихилизъм в парадигмална неопределеност на съвременната българска етнология 
16.20 – 16.40 Августина Ангелова (ЮЗУ “Неофит Рилски”) Македонският въпрос в село Голешево, община Катунци
16.40 – 17.00 Кристияна Виденова (СУ “Климент Охридски”) Демир и лъжичката: по следите на самодивите

17. 10 Прожекция на етнографски филм

Снимки от конференцията

Снимка: agencia.bg

Снимка: agencia.bg

Снимка: agencia.bg

---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: