23 ноември 2011 г.

Представяне на книгата "Българската общност в Австрия..."

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Ви кани

на представянето на книгата
"БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В АВСТРИЯ. Историческо, лингвистично и етноложко изследване" Т.1

Съставители: Снежана Йовева-Димитрова, Ана Кочева, Владимир Пенчев

Издание на: Държавната агенция за българите в чужбина, Института за български език "Проф. Любомир Адрейчин" - БАН и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН

---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: