25 септември 2012 г.

Обучителен семинар на тема „Ролята на младежта за опазване на нематериалното културно наследство. Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в държавите от Югоизточна Европа“На 24-25 септември 2012 г. в зала 7 на НДК се проведе Обучителен семинар на тема „Ролята на младежта за опазване на нематериалното културно наследство. Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в държавите от Югоизточна Европа“. Той бе организиран от Регионалния център за опазване на нематериалното  културно наследство в Югоизточна Европа в София.  Работната сесия бе открита от Оли Груева (изпълнителен директор на РЦОНКН). С приветствие към участниците се обърнаха  г-н Митко Тодоров (заместник-министър на културата на Република България) и Франк Прошан (Секретариат на ЮНЕСКО).

Лекции върху Концептуални понятия на Конвенцията и върху проблемите на идентификацията и опазването на нематериалното културно наследство в двудневния семинар бяха изнесени от Франк Прошан (ЮНЕСКО), Панайота Андреанополу (Гърция) и Габор Соос (Унгария). Участници в семинара бяха представители на всички балкански държави и Русия. В края на работната програма гл.ас. д-р Ива Кюркчиева (ИЕФЕМ – БАН) и Ателие „Седянката“  направиха кратка презентация и демонстрация на техники за плетене на совалкови дантели, фриволите и кене.Няма коментари: