26 септември 2012 г.

Съвместно представяне на брой на сп. "Социологически проблеми" и сб. "Migration and Identity. Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans"


На 1 октомври 2012 г. от 18.00 ч., във Френския институт на ул. „Дякон Игнатий” № 2 в София, ще бъдат представени тематичният брой на списание „Социологически проблеми” на тема „Български и балкански миграции и мобилности” (съставител доц. д-р Анна Кръстева) и сборникът “Migration and Identity. Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans” (съставител доц. д-р Петко Христов), издание на ИЕФЕМ-БАН.
Двете издания ще бъдат представени от специалисти в изследването на миграциите и мобилността като:
- Снежана Йовева
- Ирина Недева
- Светла Енчева
Деница Каменова
- Емилия Братанова
- Тихомира Трифонова
- Росица Генчева
- Мира Маркова
- Благовест Нягулов
Сред авторите и в двете издания са редица учени от ИЕФЕМ-БАН.

Няма коментари: