15 ноември 2012 г.

150 години от рождението на професор Иван Д. Шишманов. Национално честване - ПРОГРАМАОрганизатори:
 Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН
Институт за литература - БАН  


П Р О Г Р А М А

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ
С ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
20 ноември 2012 г., вторник
10.00 ч. в Големия салон на БАН

ОТКРИВАНЕ
Проф. дфн Р. Дамянова – Председател на Организационния комитет и ръководител на научния проект Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука

ПРИВЕТСТВИЯ
Проф. дмн Евгений Николов – И. Д. Председател на БАН
Г-жа Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
Проф. д-р Кирил Топалов.  Апостолът на българската наука професор Иван Д. Шишманов.
Проф. д-р Надежда Драгова. Иван Д. Шишманов – КАМЕРТОНЪТ.
Акад. Васил Гюзелев –  Кореспонденцията на Иван Шишманов и Карл Крумбахер.
Доц. д-р Румяна Конева. Една камбана за европейско съгласие. Творческото и житейското кредо на проф. Иван Шишманов.
Проф.  д-р Михаил Неделчев. Достолепният персонализъм на Иван Шишманов.

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА
Катя Зографова – Директор на Националния литературен музей – представя изложбата ЕДНО ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО ПРИЯТЕЛСТВО.


ШИШМАНОВИ ЧЕТЕНИЯ 5
ИВАН Д. ШИШМАНОВ – КЪМ ОБНОВА

ПЪРВИ ДЕН – 20.11.2012, вторник
Централно управление на БАН, зала 207, втори етаж


14.00 ч.
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ  Владимир Пенчев
Чл.-кор. Милена Цанева (СУ „Св. Климент Охридски). „Вярвате ли в приятелството?” – „Да!”
Проф. Елена Михайловска (СУ „Св. Климент Охридски). Българското общество във фокуса на семейните истории и генеалогии. Иван-Шишмановата фамилия.
Доц. д-р Юлия Николова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Бащата или началото на обновата.
Проф. дин Надя Данова (Институт за балкански изследвания – БАН). Една непозната страница от микроисторията: Димитър Е. Шишманов и Фердинанд Дечев.

Дискусия
15.30 ч. – кафе пауза

15.45 ч.
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ Румяна Дамянова
Проф. дфн Клео Протохристова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Лекционният курс на Иван Шишманов върху Италианския ренесанс – от конспекта към аксиологиите.
Доц. д-р Цвета Хубенова (СУ „Св. Климент Охридски”). Личността и знанието. Гьоте през погледа на Шишманов.
Доц. д-р Владимир Пенчев (ИЕФЕМ – БАН).Чешкото народознание за ролята на Иван Шишманов.
Лозинка Йорданова (Председател  на НЕПС)40 години НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов”.

Дискусия

17.30 ч. – коктейл в ресторанта на БАН в Централно управление


ВТОРИ ДЕН – 21.11.2012, сряда
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН,
ул. „Московска”, 6 А, зала 19


9.30 ч.
ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ  Бистра Ганчева 
Проф. дфн Сава Сивриев (ШУ „Епископ Константин Преславски”). Проф. Иван Шишманов за Захари Стоянов.
Мария Галанова (ИЕФЕМ – БАН). Стереотипни визии относно българската етнопсихика. Реални представи или възрожденски книжовни творения?
Доц. д-р Недка Капралова (Институт за литература БАН). Към въпроса за градския характер на Българското възраждане: спомоществователството.
Гл. ас. д-р Елена Азманова (ЮЗУ „Неофит Рилски). Идеите на Ив. Шишманов за богомилството в контекстите на времето (първата половина на ХХ век).
Гл. ас. Николета Пътова (Институт за литература – БАН). Критически прочити: Шишманов – Вазов.

Дискусия
11.00 ч. – кафе пауза

11.15 ч.
ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ Румяна Дамянова
Акад. Иван Радев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). Иван Д. Шишманов – подход и практики на  дневниковия жанр.
Доц. д-р Пламен Антов (Институт за литература – БАН). „1762. Паисий и Русо”: сянката на Вазов.
Катя Зографова (Национален литературен музей). Покровителят на местата на паметта.
Доц. д-р Петър Велчев (Институт за литература – БАН). Феноменът Шишманов.

Дискусия
13. 00 ч. – обедна почивка


14. 30 ч.       
ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ  Стоянка Бояджиева
Гл. ас. д-р Миглена Иванова (ИЕФЕМ – БАН). За една група описания на народни костюми от 1888 г., съхранени в архива на проф. Иван Шишманов.
Гл. ас. д-р Ирина Коларска (ИЕФЕМ – БАН). Обредното слово в коледния обреден комплекс.
Д-р Богдан Дичев (ИЕФЕМ – БАН). Фолклорният мотив „мъртвец става от гроба“ в авторските балади на поети от славянския свят (аналитични паралели със студията за мъртвия брат на Иван Шишманов).
Константин Панайотов (ИЕФЕМ – БАН). Иван Шишманов за малоазийските българи.

Дискусия
15. 45 ч. – кафе пауза

16. 00 ч.
ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ Недка Капралова
Проф. дфн Мария Младенова (УНИБИТ). Лидия Шишманова – не само спътница, но и интелектуалка със собствен блясък.
Гл. ас. д-р Бойка Илиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”). Шишманов и Ариосто.
Проф. Божидар Леонов (Председател на Българския есперантистки съюз). Дейността на Филиала в България на Световната  Академия на науките – Сан Марино и българските есперантисти за реализиране на  дело на идеите на проф. Иван. Д. Шишманов за приложението на Есперанто в международните контакти на учените в света.
Гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева (ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”). Проф. д-р Иван Шишманов – литерарпедагогът.
Гл. ас. д-р Венцислав Божинов (ЮЗУ „Неофит Рилски”). Значението и задачите на нашата... етнология.

Дискусия


ТРЕТИ ДЕН – 22.11.2012, четвъртък
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН,
ул. „Московска”, 6 А, зала 19

9.30 ч.
СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ  Албена Георгиева
Д-р Велислав Алтънов (ИЕФЕМ – БАН). Политически импликации върху произхода на българите и тяхната държава, 100 г. след И. Шишманов.
Гл. ас. д-р Цветанка Горанова (ИИОЗ – БАН). Христо Вакарелски – изтъкнат представител на Шишмановата народоучна школа.
Гл. ас. д-р Яна Сивилова (СУ „Св. Климент Охридски). Два типа народна етимология в българските и полските пословици.
Проф. Людвиг Селимски (Катовице). Дeсет етимологични поправки и добавки.

Дискусия
11. 00 ч. – кафе пауза

11.30 ч.
ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
Водещ  Ирина Коларска
Проф. дфн Диана Иванова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Иван Шишманов и модерният път в развитието на българската наука за езика.
Проф. дфн Бистра Ганчева (ПУ „Паисий Хилендарски”). Иван Шишманов като кореспондент на проф. Николае Йорга.
Литературовед Васил Балевски (Институт за литература – БАН). Кореспонденция на Иван Шишманов с Михаил Арнаудов.
Доц. д-р Ружа Симеонова (Научен архив – БАН). Фотографското наследство на Иван Шишманов, съхранявано в Научния архив на БАН.
Цветана Величкова (Научен архив – БАН). Академичната школа на Иван Шишманов по документи  от фондовете на български учени, съхранявани в Научния архив на БАН.
Докторант Елисавета Стойчева (ЮЗУ „Неофит Рилски”). Шишманов и Паисий.

Дискусия

Закриване на Шишмановите четения на чаша вино

Няма коментари: