18 януари 2013 г.

Фолклорни модели в компютърните игри
Секция „Сравнителни фолклористични изследвания” Ви кани на 22 януари 2013 г. (вторник) от 14.00 ч. в зала 19 на ул. „Московска” 6А на презентация на тема „Фолклорни модели в компютърните игри” на Трифон Войводов, докторант към катедра „Славянски литератури”, Факултет по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”, с научен ръководител доц. д-р Владимир Пенчев.

Няма коментари: