17 април 2013 г.

НОВА КНИГА: „Етнографски проблеми на народната култура”, том 9

Деветият том от поредицата „Етнографски проблеми ни народната култура (Академично издателство Проф. Марин Дринов, С., 2013) продължава традицията за представяне на различни аспекти от традиционната и съвременната култура на българите. Изследователският интерес е фокусиран върху промените, които настъпват в обичайната и обредната система под влияние на новите условия. В тази перспектива са разгледани сватбените обреди на бесарабските българи, погребалните обичаи на българите в Румъния, развитието на обичайното наказателно право в Северозападна България от Освобождението до средата на XX в. Предложен е анализ на побратимството у българите като институция и форма на социални връзки; представени са проблеми, свързани с ранното детство в традиционното българско семейство. Анализирани са съвременните представи и очаквания за края на света. От гледна точка на аналитичната психология са разгледани образът на ковача в традиционната култура и нестинарският обреден комплекс. Сборникът съдържа и семантичен анализ на орнаменти от народното изобразително изкуство, които отразяват вярвания за магическите свойства на окото и погледа. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ
Ковачът в българската традиционна култура Анатол Анчев 
Побратимството у българите - размяна на социални статути? Еля Цанева
В очакване на края на света Евгения Троева
Погребални обичаи на българите в Румъния (Етнографски наблюдения от 90-те години на XX в.) Валентина Васева
Ранното детство в българската традиционна култура Петя Банкова
Обредът като език за културата. Историко-културни характеристики на сватбата от група селища в Украйна и България Галин Георгиев
Правонарушения и наказания в селото от Северозападна България след Освобождението Камен Дончев
Под взора на Всевишния. Семантичните стойности на някои художествени детайли от традиционното народно изобразително изкуство Мария Галанова
Универсалните символи на инициацията и психичната динамика в нестинарския обреден комплекс Ата Стефанова
За авторите

Няма коментари: