28 юни 2013 г.

Представяне на книгата "Българският XX век. Колективна памет и национална идентичност"


Заповядайте на представянето на книгата Българският ХХ век. Колективна памет и национална идентичност (ИК „Гутенберг”) на 2 юли 2013 (вторник) от 16.30 ч. в ИЕФЕМ (ул. Московска 6а, зала 19). Сборникът ще бъде представен от доц. д-р Николай Вуков.

Текстовете в този сборник разкриват различни аспекти на взаимовръзките колективна памет - колективна идентичност - национална идентичност в периода на социализма и след 1989 г. Каква е културата на паметта в съвременното българско общество? Как се променя тя в условията на постсоциалистическа трансформация? Как се интерпретира, възприема и с какви значения се натоварва миналото днес? Как то влияе върху социалните процеси, използва ли се като ресурс на настоящето и бъдещето - това са част от въпросите, които са представлявали интерес за етнолозите, работили по изследователския проект Бъгларският XX век. Колективна памет и национална идентичност. Проектът е финансиран от МОМН и осъществен в периода 2007 - 2011 г. Сборникът представя резултатите от изследванията на екипа на проекта и докладите, изнесени на едноименната научна конференция през януари 2011 г. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН в София.

Няма коментари: