25 юни 2013 г.

Какво заварихме в Киберия...

Първият ден от конференцията (сн.: д-р Ангел Ангелов, ИЕФЕМ-БАН)На 20–21 юни 2013 г. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН се проведе научната конференция Добре дошли в Киберия! Записки от дигиталния терен”, която събра специалисти от различни области на хуманитарното и социалното познание – етнолози, фолклористи, музиколози, изкуствоведи, историци, математически лингвисти и киноведи от няколко института на БАН и университети в страната, както и гости от Швейцария, Испания и Македония.

Интересът на участниците беше привлечен от разнообразни теми от кибер битието като виртуалното общуване, интернет революциите и мобилизациите, дигиталното изкуство, електронните музеи, библиотеки и бази данни, киберфолклора, видеоигрите, образованието и социализацията в цифрова среда и много други. Сред най-интересните проблеми се очерта този за деинституционализирането на обществото, освобождаването от властите и създаването на памет, институции, познавателни масиви, мрежи, ритуални комплекси в киберпространството „отдолу”, от самите негови ползватели. Широко дискутиран беше потенциалът на социалните мрежи и другите форми на интернет комуникация както за мобилизиране на граждански ресурс, така и за възстановяването на сякаш вече отмрели общности като земляческите сдружения и кръжоците, и за интензифицирането на естественото взаимодействие в мигрантските групи.

В днешния ден, когато събитийността в съвременните общества се определя от граждански инициативи и мобилизации в интернет пространството, организираната от ИЕФЕМ-БАН конференция се оказа повече от актуална – на фона на дочуващите се в залите на Царския дворец възгласи на протестиращите участниците вече анализираха социалните промени, довели до подобни политически феномени не само в България, а и в цяла Европа и САЩ.

Организационният комитет в състав проф. д.изк. Лозанка Пейчева, гл.ас. д-р Ангелина Илиева, гл.ас. д-р Лина Гергова и гл.ас. д-р Светла Казаларска ще подготви електронен сборник, включващ най-значимите доклади, а всички презентации на участниците, както и пълна галерия на събитието ще могат скоро да се видят на уебсайта на конференцията: www.folklor.bas.bg/cyberia.

гл.ас. д-р Лина Гергова, ИЕФЕМ-БАН

Андроника Мартонова, ИИИ-БАН (сн.: Ангел Ангелов)
Свобода Стоева, ИЕФЕМ-БАН (сн.: Ангел Ангелов)

Стела Ташева, ИИИ-БАН (сн.: Ангел Ангелов)
Ани Ангелова, СУ (сн.: Ангел Ангелов)

Няма коментари: