18 юли 2013 г.

Поздравителен адрес от ИМ - Чипровци за откриването на изложбата "Споменът диша. Проф. дфн Тодор Ив. Живков - човекът, ученият, учителят"Уважаеми дами и господа,
Уважаеми гости,
Чипровският край е известен като място, дало живот на редица будни личности, които със своето дело оставят ярък отпечатък в народната памет. Роденият в с. Митровци проф. д-р Тодор Ив. Живков е още един повод за гордост за чипровчани. Той ни оставя голямо научно наследство, което е показател за неговата ерудираност и отдаденост на делото му. Пътят му го отвежда далеч от родното място, но той неведнъж е показвал своята привързаност към Чипровци – лична и професионална – още от ученическите си години, когато е идвал и записвал песни. Неговата ангажираност с родния край личи и от стремежа да се проучва фолклорното наследство на Михайловградския край, от участието му в симпозиум и конференции, проведени в Михайловград. Проф. д-р Тодор Ив. Живков има своето заслужено място в българската етнология и фолклористика. Той за пръв път в българската наука прави опит за задълбочено навлизане в проблематиката на етноложкото познание, той е и ученият, който дава нов прочит на имената на корифеите на българското културно наследство – Михаил Арнаудов, Иван Д. Шишманов, братя Миладинови и др. Не на последно място трябва да се спомене и целта му да утвърди етнологията в българското висше образование.
За проф. д-р Тодор Ив. Живков – за човека, за учения - може да се говори много, защото той несъмнено е оставил следа от своята скромност и увереност у всеки, влязъл в допир с него. С настоящата изложба и тези, които не са имали привилегията да го познават, ще могат да се докоснат до неговия свят и до това, на което той посвети живота си.

Анюта Каменова-Борин, директор на Исторически музей - Чипровци

Няма коментари: