18 юли 2013 г.

Поздравителен адрес от Дома на хумора и сатирата - Габрово за откриването на изложбата "Споменът диша. Проф. дфн Тодор Ив. Живков - човекът, ученият, учителят"

Уважаема проф. Пейчева,
Уважаеми колеги,

Радваме се, че днес етнолозите на България ще се съберат на изложбата „Споменът диша”, посветена на проф.дфн.Тодор Ив.Живков. Ние няма да можем да бъдем в залата – разстоянията решават вместо нас, но мислено ще следим как „дишат” спомените на колегите, за да откроят пътя, изминат заедно с човека, учения, учителя и приятеля проф. дфн Тодор Ив. Живков.
Ние в Музея „Дом на хумора и сатирата” също имаме своите живи спомени, при това свързани не само с овладяване на науката етнология. Помним, че с негова подкрепа, като директор на Института за фолклор, започнахме Националната среща-наддумване „Благолаж” преди 28 години, помним и срещите с професора от различни научни форуми. Споделяхме с него нашите постижения, дори и непретенциозните наглед издания с хумор, а той ни отвръщаше с голямата си усмивка и одобрително кимване. Сигурно точно емоциите ни ще са онова трайно, отвъд сериозните научни томове, което ще предава неповторимост и ще допълва нашите контакти с голямата личност на Т. Ив. Живков.

Пожелаваме успех на изложбата!

Гл. ас. Татяна Цанкова
Директор

Няма коментари: