22 ноември 2013 г.

Представяне на сборника „Народни песни от Тракия” от Тодор Джиджев
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН, Институтът за изследване на изкуствата - БАН, Институтът за математика и информатика - БАН и Академично издателство „Проф. Марин Дринов” имат удоволствието да Ви поканят на премиерата на сборника „Народни песни от Тракия” (ред. проф. д.изк. Лозанка Пейчева, гл.ас. д-р Григор Григоров и доц. д-р Николай Киров) на 26 ноември 2013 г. (вторник) от 17 часа в Зала 19 на ИЕФЕМ – БАН (ул. „Московска” 6А).

Сборникът съдържа над 1000 автентични песни, записани от Тодор Джиджев между 1964 и 1980 г. в различни селища от Тракия. Книгата е поредна крачка по утъпкания от българските етномузиколози път за съставяне на капитални сборници с нотирани народни песни, представящи фолклорното богатство на българските музикално-диалектни региони. Снабден с разнообразни показалци, облекчаващи научните употреби и дирения, сборникът притежава потенциала да „проговори” и на непрофесионално заинтригуваните от магията на традиционната българска музика и словесност. Особена стойност и значимост на книгата придава и приложеният към нея компактдиск.

Повече информация за структурата и съдържанието на сборника ще намерите в уебсайта на Института за математика и информатика при БАН.

Няма коментари: