26 ноември 2013 г.

Представяне на книгата „Вяра и камък”Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) съвместно с Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) – БАН организират представяне на книгата „Вяра и камък” на 28 ноември 2013 г. (четвъртък) от 17.00 часа в Зала 19 на ИЕФЕМ (ул. „Московска” 6А).

„Вяра и камък” представлява сборник, пътеводител, албум и каталог, в който са представени географско-исторически данни, скици и много снимки на православните храмове, манастирите и оброчищата в географско-историческите райони Висок, Забърдие, Понишавие, Бурел и Дерекул, които се намират в Димитровградска и част от Бабушнишка община, Западни покрайнини, Сърбия. Автори на книгата са Цветко Иванов, Саша Костов, Весна Николова и Людмила Зидарова. Книгата ще бъде интересна както за западнопокраинците, така и за всички, които се интересуват от историята и географията на този изключително интересен край.

Няма коментари: